Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů v Polance nad Odrou za rok 2018.

Tento rok pracovalo v kolektivu 13 mladých hasičů a pravidelně jich chodilo na schůzky zhruba 10. I přes velkou snahu získat další nové vedoucí jsme stále jen dvě a to já a Dáša. Scházeli jsme se pravidelně každé pondělí od 17 do 19 hodin. Hned v lednu jsme se zúčastnili Michálkovické uzlovačky. V únoru  jsme kreslili obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, a to na téma vodní zdroje. Na odměny pro děti za tyto obrázky, dal Moravskoslezský kraj částku 300,- Kč. První červnový den na Den dětí patřil i našim dětem, a tak jsme je vzali do kina Luna na pohádku. V červnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku a štafetě 4x60 m v Pustkovci, kde jsme se umístili na 9. místě. V červenci nás čekal týden na táboře v kempu Budišov nad Budišovkou. Na ten nám Moravskoslezský kraj přispěl částkou 3 000,- Kč a obecní úřad 5 000,- Kč. Tyto částky jsme použili na ubytování v chatkách. Na podzim jsme za pomoci mužů z výjezdové jednotky uspořádali drakiádu. Ocenili jsme ty nejhezčí a největší draky. MSK nám přispěl 700,- Kč na odměny a jídlo. Tato akce byla velice vydařená. První sobotu v prosinci jsme jeli do Klimkovic na mikulášskou uzlovačku. Čert s Mikulášem na naše děti přišel ve středu 5.12. do Dělnického domu, kde jsme s dětmi pekli vánoční perníčky.
Tréninky probíhali po celý rok, téměř za každého počasí a to i bez hasičárny. Scházeli jsme se na hřišti a v šatnách Dělnického domu, na víceúčelovém hřišti nad kinem, procházeli jsme se po okolí a běhali všude možně. V létě si mladí hasiči zatrénovali i  požární útok. Koncem roku jsme ještě vyčerpali dotaci z obce 3000,- Kč a za to jsme si koupili buzoly pro děti a dresy. Do příštího roku nám přibudou 4 mladí hasiči a to Denisa, Ondra, Sebastián a Boris.

V závěru bych chtěla poděkovat panu starostovi obce za dotace pro naše mladé hasiče a mužům ze zásahové jednotky za výpomoc při práci s dětmi.

Lucie Holéczyová

 
Neděle, 23. Leden 2022

Design by: LernVid.com