Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Tisk

Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů v Polance nad Odrou za rok 2017.

Tento rok bylo v našem sboru přihlášeno 16 mladých hasičů a pravidelně na schůzky chodilo 70% dětí. Trénovat jsme začali hned od ledna a to každé pondělí od 17 do19 hodin. Vedoucí zůstaly stejné Dagmar Janoušková a Lucie Holéczyová. V zimních obdobích jsme se věnovali vázání uzlů, motání hadic, učili jsme se topografické značky a říkali jsme si o požární ochraně osob a obyvatelstva. Jakmile počasí dovolilo, vyrazili jsme ven běhat štafety a požární útok. Každý trénink začínal pravidelnou rozcvičkou. Mladí hasiči se zúčastnili Ostravské ligy mládeže, kde celkově skončili na 10. místě. Rovněž jsme se zúčastňovali soutěží, které probíhaly na jaře v okolních sborech. Zkusili jsme si závod v běhu na 60 metrů s překážkami v atletické hale ve Vítkovicích, kde jsme se bohužel na stupni vítězů neumístili. Na konci dubna při akci Pálení čarodějnic, která se konala na Sokolovně, byli mladí hasiči požádáni, aby udělali ukázku požárního útoku. Byl jim vytvořen fiktivní kouř z dýmovnice, který přijeli „uhasit“ z výjezdových vozidel. V červnu na dětský den jsme se mimořádně sešli přes víkend, opekli jsme si špekáčky za hasičárnou a přespali v sále hasičské zbrojnice. V létě jsme jeli na 3denní tábor do Budišova nad Budišovkou. Jelo s námi 7 dětí a spali jsme pod stany. Měli jsme k dispozici venkovní bazén, který jsme každý den využili, hráli diskgolf, tenis, skákali na nafukovacím polštáři a opékali špekáčky.
Jelikož jsme už k poslednímu srpnovému dni měli vystěhovanou hasičárnu a počasí už se nám pomalu na podzim začalo horšit, tak poslední tréninky byly víceméně jen o uzlech, značkách a povídání. A přesto, že v sále ani v kuchyňce nezůstalo vůbec nic jen holé zdi, udělali  jsme si s dětmi Halowenskou  párty. Ta pro nás byla takovým menším zakončením tohoto roku. Příští rok se opět budeme scházet a budeme se snažit zlepšovat výsledky hlavně na soutěžích.

Zpracovala Lucie Holéczyová

 
Pondělí, 17. Prosinec 2018

Design by: LernVid.com