Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Tisk

Zpráva o činnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2017

Zásahová jednotka v Polance měla na začátku roku 15 registrovaných členů, kteří mají sepsanou Dohodu o členství s ÚMOb v Polance, a která je alespoň částečně finančně motivuje k této činnosti. Jednotka se v roce 2017 sešla 16x na odborné přípravě v hasičské zbrojnici. Účast na školeních však byla jen 62 procentní. Speciální odborné přípravy se rovněž zúčastnili všichni velitelé. Sedm členů jednotky prošlo praktickým výcvikem v protiplynovém polygonu na hasičské stanici Fifejdy. Všechny výkazy o účasti členů na školení jsou uloženy u velitele jednotky.  
Zásahová vozidla Tatra a Mercedes-Benz Sprinter prošla v letošním roce menšími servisními úkony pro zlepšení jízdních vlastností. Technické kontroly vozidel zabezpečuje Hasičský záchranný sbor, kterými vozidla projdou bez jediné vady. Drobné opravy a údržbu na vozidlech provádějí naši strojníci sami. Oděvní a výstrojní součástky, hadice apod. jsou každoročně obměňovány prostřednictvím HZS MSK. Pohonné hmoty pro činnost zásahové jednotky i kolektivu mladých hasičů jsou dostačující. Členové zásahové jednotky jsou v současné době svoláváni pomocí vlastních mobilních zařízení pomocí hlasové zprávy z krajského operačního střediska. Dne 28.11.2017, při inventarizaci majetku zapůjčeného Hasičským záchranným sborem naší jednotce, nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí a bylo konstatováno, že o majetek v hodnotě přibližně
12 miliónů Kč je řádně pečováno.

V roce 2017 zasahovala jednotka SDH Polanka u těchto událostí:
20.01.    Technická pomoc, transport pacienta do sanitky ul. Za Podjezdem 1026/9
22.02.    Požár sazí v komíně ul. U Rybníčku 23/35
02.03.    Technická pomoc, ohrožující větve z borovice, ul. U Rybníčku 19/27
03.03.    Požár střešní konstrukce, Klimkovice, ul. Zámecká 79
28.04.-29.04. Ostatní pomoc, povodně
V souvislosti s povodněmi jednotka zasahovala celkem 2 x u čerpání sklepů
a to na ulici Ostravská v místní části Janová.
29.04.     Požár v bytovém domy, ul. Heleny Salichové 1056/18
18.06.    Požár trávy, ul. Ostravská, Janová
04.07.    Požár garáže, Klimkovice, ul. Lagnovská 492
03.08.    Technická pomoc, nalomený strom, ul. Gregora Tajovského 934/13
10.08.    Technická pomoc, nalomené větve stromu, ul. Nábřežní 48/4
10.08.    Technická pomoc, spadlý strom, Klimkovice, ul. U Zahrádek
25.08.    Požár seníku, Janovice – Olbramice
02.10.    Požár komunálního odpadu, ul. Janovská
30.10.    Technická pomoc, spadlý strom, cyklostezka směr Jistebník
30.10.     Technická pomoc, spadlý strom, Jistebník
24.11.  Únik ropných produktů, ropná skvrna na hladině potoka, ul. 1. května

Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance jsme celý rok byli připraveni řešit i události mimo zásahové činnosti, kterých bylo celkem 15. Tato činnost je hlášená na krajské operační středisko jako mimo zásahová činnost. Z toho vyplývá, že se nejedná o přímé ohrožení života nebo majetku, ale členové i technika je pojištěna jako v případě zásahu a velitel vypisuje zprávu o činnosti. Byly to tyto akce:

15.04.    Kácení 3 stromů u Lázeňského domu na ul. 1. května 863
15.04.    Kácení stromu na ul. 1. května 157A
04.05.    Čištění koryta a splavu na Polančici
07.06.    Likvidace spadlého stromu U Olší 1496/9
10.06.    Asistence u kulturních akcí při dětském dnu v areálu Dělnického domu
10.06.    Asistence u kulturních akcí při dětském dnu v areálu lázní na Hýlově
23.06.    Odstranění stromu z koryta potoku ul. 1. května
28.07.    Likvidace bodavého hmyzu ul. K Vydralinám 705/2
31.07.    Likvidace bodavého hmyzu ul. Malá 731/7
06.08.    Likvidace bodavého hmyzu ul. Gregora Tasovského 390/15
08.08.    Likvidace bodavého hmyzu ul. Heleny Malířové 595/17
15.08.    Likvidace bodavého hmyzu v zábradlí pěšího mostu přes Polančici
09.09.    Asistence při kulturních akci při Dni obce v areálu Dělnického domu
28.10.    Spadlý strom přes komunikaci cyklostezka směr Přemyšov
25.11.    Kácení stromu, vánoční strom, ul. 1. května 269/49

Jak jste již slyšeli ve zprávě starosty SDH, tak během uplynulého roku se členové JSDH aktivně zapojovali do akcí pořádaných výborem SDH jako např.  večerní bruslení,  stavění i kácení máje, brigádnické práce v HZ, statické ukázky při akcích apod. Členové zásahové jednotky pomáhali zabezpečovat pohárovou soutěž mladých hasičů, mužů a žen, která se konala 26. srpna u nás v Polance v areálu fotbalového hřiště.
V červnu byl náš sbor požádán o ukázku naší techniky na dětském dni v Krásném Poli a na žádost SDH Bítov se členové jednotky s vozidlem Tatra zúčastnili v měsíci červenci ukázky techniky při jejich oslavách výročí. V měsíci listopadu se čtyři členové jednotky zúčastnili soutěže Ostravská rallye, kde pro ně bylo připraveno celkem pět úkolů, které měly prověřit akceschopnost členů jednotek. Jednotka v průběhu roku provedla menší brigádnické práce v garáži HZ, zabezpečili jsme revize elektrocentrál a ručních hasících přístrojů v zásahových vozidlech. Dne 14. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance.
Dne 25. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci dopravní firmy pana Radima Sýkory pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického domu.
Při tomto hodnocení zásahové jednotky bych neměl zapomenout i na to, že mimo tuto činnost jsme po celý rok zabezpečovali i činnost našeho kolektivu mladých hasičů a to hlavně jako řidiči na všechny nácviky a soutěže, ale i další činnost, kdy bylo nutno zajistit vozidlo.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům zásahové jednotky, ale i těm, kteří se různých akcí společně s námi zúčastňovali a mnohokrát mezi nás přišli a tak společně udělali kus pořádné práce k ochraně našich spoluobčanů.  

Zpracoval   Ondřej Cága 
Středa, 23. Leden 2019

Design by: LernVid.com