Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Zpráva o činnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2018

Zásahová jednotka v Polance měla na začátku roku 15 registrovaných členů, kteří mají sepsanou Dohodu o členství s ÚMOb v Polance, a která je alespoň částečně finančně motivuje k této činnosti. Jednotka se v roce 2018 sešla 7x na odborné přípravě v provizorních podmínkách.   Speciální odborné přípravy se rovněž zúčastnili všichni velitelé. Všechny výkazy o účasti členů na školení jsou uloženy u velitele jednotky.   
Zásahová vozidla Tatra a Mercedes-Benz Sprinter byly z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice přesunuty na Družstvo vlastníků, kde nám poskytli provizorní prostory, aby jednotka nebyla rekonstrukcí postavena mimo akceschopnost. Technické kontroly vozidel zabezpečuje Hasičský záchranný sbor, kterými vozidla projdou bez jediné vady. Drobné opravy a údržbu na vozidlech provádějí naši strojníci sami. Oděvní a výstrojní součástky, hadice apod. jsou každoročně obměňovány prostřednictvím HZS MSK. Pohonné hmoty pro činnost zásahové jednotky jsou dostačující. Členové zásahové jednotky jsou v současné době svoláváni pomocí vlastních mobilních zařízení pomocí hlasové zprávy z krajského operačního střediska. Dne 14.12. 2018, při inventarizaci majetku zapůjčeného Hasičským záchranným sborem naší jednotce, nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí a bylo konstatováno, že o majetek v hodnotě přibližně 12 mil. Kč je řádně pečováno.
V roce 2018 zasahovala jednotka SDH Polanka u těchto 11 událostí:
12.01. ul. Zákoutí – požár sazí v komíně
18.01. ul. Radhošťská Svinov – požár rodinného domu
09.03. ul. Heleny Salichové – prasklé vodovodní potrubí
20.03. ul. Hraničky – požár trávy
29.03. ul. K Pile – požár trávy
20.05. ul. Molákova – propagační cvičení
21.06. ul. Kališní Stará Bělá – spadlý strom přes el. vedení
10.07. ul. Jaroslava Štorkána – požár dřevěného posezení
09.08. ul. Hraničky – spadlý strom přes cestu
28.08. ul. Heleny Salichové – požár dutiny stromu
10.10. ul. K Vydralinám – planý poplach
Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance jsme celý rok byli připraveni řešit i události mimo zásahové činnosti, kterých bylo rovněž celkem 11. Tato činnost je hlášená na krajské operační středisko jako mimo zásahová činnost. Z toho vyplývá, že se nejedná o přímé ohrožení života nebo majetku, ale členové i technika je pojištěna jako v případě zásahu a velitel vypisuje zprávu o činnosti.
Byly to tyto akce:
30.04. ul. 1. května - asistence u kulturní akce
09.06. ul. Moláková – asistence u kulturní akce
23.07. ul. U Olší - likvidace hmyzu
30.07. ul. Janovská - likvidace hmyzu
31.07. ul. Úzká - likvidace hmyzu
06.08. ul. Nábřežní - likvidace hmyzu
13.08. ul. Jarmily Glazarové - likvidace hmyzu
20.08. ul. Anny Letenské - likvidace hmyzu
20.08. ul. Jarmily Glazarové - likvidace hmyzu
23.08. ul. Molákova - likvidace hmyzu
18.09. ul. Janovská – likvidace hmyzu
Po celý tento rok se členové JSDH aktivně zapojovali i do akcí pořádaných výborem SDH jako např. večerní bruslení, brigádnické práce v HZ, statické ukázky při akcích apod. V měsíci květnu při oslavách našeho sboru proběhlo propagační cvičení okrsku č. 4, kterého se zúčastnilo 6 jednotek našeho okrsku a jednotka HZS MSK. Cvičení bylo dobře připraveno a také kladně hodnoceno. V červnu byl náš sbor požádán o ukázku naší techniky v Klimkovicích, kde probíhaly oslavy založení místního sboru.
V měsíci listopadu se čtyři členové jednotky zúčastnili soutěže Ostravská rallye, kde pro ně bylo připraveno celkem pět úkolů, které měly prověřit akceschopnost a vycvičenost členů jednotek. Naše jednotka byla hodnocena velmi kladně a také se umístila na prvním místě. Jednotka v průběhu roku provedla menší brigádnické práce na údržbě vozidel a technických prostředků. Zabezpečili jsme revize elektrocentrál a ručních hasících přístrojů v zásahových vozidlech.
Dne 15. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance. Dne 24. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci firmy p. Radima Sýkory pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického domu.
Při tomto hodnocení zásahové jednotky bych neměl zapomenout i na to, že mimo tuto činnost jsme po celý rok zabezpečovali i činnost našeho kolektivu mladých hasičů a to hlavně jako řidiči na všechny nácviky a soutěže, ale i další činnost, kdy bylo nutno zajistit vozidlo.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům zásahové jednotky, ale i těm, kteří se různých akcí společně s námi zúčastňovali, ale hlavně i těm, kteří v Polance nebydlí, ale přesto mnohokrát mezi nás přišli a tak společně udělali kus pořádné práce k ochraně našich spoluobčanů.  

Zpracoval :  velitel  JSDH Polanka
Ondřej Cága
 
Neděle, 23. Leden 2022

Design by: LernVid.com