Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou v roce 2018

Po celý tento rok se výbor snažil připravovat akce dle schváleného plánu práce a schváleného rozpočtu.
Náš sbor má nyní 65 členů z toho 37 mužů, 17 žen a 11 dětí. Výbor se scházel 1x za měsíc s touto účastí: Antes 9x, Cága 12x, Cindler 9x, Holéczyová 11x, Janoušková 11x, Kotala 6x, Lukačíková 7x, Planka 12x, Gadula 10x, Výtisk 12x. Výbor se uskutečňoval v prostorách Dělnického domu.
Rok 2018 jsme zahájili již tradiční zimní akcí a to Večerním bruslením s hasiči na rybníce pod zámkem. Tato akce má stále větší návštěvnost a kladný ohlas mezi občany. V měsíci lednu se konala VVH okrsku, které se zúčastnili čtyři zástupci našeho SDH. Již od začátku roku se členové výboru aktivně zapojovali do příprav na letošní oslavy našeho sboru. V měsíci únoru se uskutečnil zájezd na Pustevny. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 44 lidí, z toho jen 4 členové našeho sboru a dva mladí hasiči. Byla vyhlášena také soutěž PO očima dětí. Začátkem tohoto měsíce se k nám donesla smutná zpráva a to, že nás navždy opustil bratr Adolf Franek. Pohřbu se zúčastnilo 6 členů v uniformách a s hasičským praporem, 10 členů SDH a 2 členové z družební obce Zliechov.
V předvečer 1. května jsme se zúčastnili s technikou akce „Pálení čarodějnic“. Zde naší mladí hasiči předvedli požární útok od našeho zásahového vozidla.
Dne 12.5. proběhlo smažení vaječiny v areálu Sokolovny. Této akce se zúčastnilo celkem 31 osob, z toho 22 členů SDH .
Dne 19. května vypukly dlouho připravované oslavy 125. výročí založení našeho sboru. Oslavy začaly v sobotu před obědem, kdy dorazili hosté ze Zliechova. V odpoledních hodinách dorazili také hosté z Polánek. Poté se uskutečnila slavnostní valná hromada v malém sále Dělnického domu. Zástupci ze Zliechova byli ubytovaní u členů našeho výboru.  Oslavy pokračovaly hlavním programem i v neděli. Od dopoledních hodin byla v areálu Dělnického domu k vidění technika našeho sboru a ukázka z činnosti jednotky drážních hasičů. V jednu hodinu bylo provedeno propagační cvičení na Dělnický dům. Technika zasahujících jednotek byla poté k vidění v areálu. V odpoledních hodinách se konala v rámci oslav pohárová soutěž okrsku č.4. Dále byla provedena ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla jednotkou dobrovolných hasičů z Radvanic. Na závěr oslav provedla naše jednotka ukázku hašení pěnou. Tím oslavy pro nás skončily.
V měsíci květnu se tři zástupci SDH zúčastnili setkání praporů v Šenově a dva zástupci na celostátním setkání praporů v Brně. V červnu se tři zástupci SDH zúčastnili slavnostní valné hromady v sousedních Klimkovicích, kde oslavovali hasiči 140-té výročí založení sboru. V neděli 29. července náš sbor prodával pohoštění na Polaneckém krmáši.
Dne 11. srpna sedm členů vyjelo na soutěž do družební obce Zliechov na Slovensku, kde se umístili na třetím místě z celkových 15 družstev. Dne 25. srpna se 6 členů společně se starostou naší obce opět setkalo ve Zliechově, kde probíhaly oslavy 95 let od založení jejich sboru dobrovolných hasičů. Na tuto akci jsme byli pozváni na celý víkend. V sobotu proběhla slavnostní schůze a v neděli ukázka techniky, se kterou sbor disponuje.
Dne 1. září proběhl jednodenní autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí, kterého se zúčastnilo celkem 43 osob z toho 16 členů SDH. Dne 6. října sbor pořádal drakiádu, která se konala na poli za fotbalovým hřištěm. I tato akce sklidila velký úspěch. Dne 24. listopadu se konal v jídelně Dělnického domu tradiční hasičský večírek, kterého se zúčastnilo celkem 35 osob.
Sbor byl úspěšný v žádosti o dotace z krajského úřadu a městského obvodu. Z těchto prostředků byly zakoupeny prostředky pro sbor a velkou měrou byly tyto dotace použity na oslavy založení našeho sboru. Velice dobře a přehledně jsou vedeny naše webové stránky, na kterých se můžete aktuálně dozvědět o všech připravovaných akcích našeho SDH. Po významnějších akcích jsou tam zase aktuálně vkládány články i s fotografiemi.

Zpráva referenta prevence za rok 2018:
V lednu a únoru probíhaly požární asistenční hlídky na celkem třinácti plesech. V dubnu se na ZŠ konala soutěž s názvem Požární ochrana očima dětí. Referent prevence SDH se v listopadu zúčastnil odborného semináře referentů prevence z SDH na středisku Integrovaného záchranného systému v Ostravě-Zábřehu. Tématem semináře byla zejména problematika a kritéria správného zhotovení a čištění komínů. V průběhu celého roku se aktuálně pro občany obměňovaly v našich vývěsních skříňkách informativní letáky, týkající se prevence požárů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na akcích pořádaných našim sborem v tomto roce.                   

Zpracoval: Ondřej Cága
starosta SDH    

 
Neděle, 23. Leden 2022

Design by: LernVid.com