Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Tisk

V sobotu 27. května přijelo k nám do Polanky 6 členů a 2 členky dobrovolných hasičů z družební obce Zliechov, vedení předsedou DHZ Martinem Mikem. Na programu byly čtyři body a to hlavně vzájemné poznání členů obou nových výborů hasičů, neboť před půl rokem proběhly v těchto sborech nové volby.

Po příjezdu a vzájemném představení následoval společný oběd v hasičské zbrojnici, předání upomínkového cenného daru ze Zliechova a několik přípitků na zdraví a na další činnost. Další bod patřil projížďce celé slovenské delegace po Polance a okolí a seznámení se zajímavými místy, neboť obě členky delegace v Polance ještě nikdy nebyly a další členové v minulosti některá místa ještě nepoznali.

Po hodině byla okružní jízda ukončena v areálu Dělnického domu, kde následovalo nezbytné občerstvení. Potom již v hasičské zbrojnici následoval další důležitý bod, a to vytyčení další spolupráce. Všichni zástupci obou sborů se shodli, že družba bude i nadále pokračovat. Nejbližším dalším termínem příštích setkání bude rok 2018, kdy hasiči v Polance budou oslavovat 125. výročí založení SDH a hasiči ze Zliechova budou v tomto roce rovněž oslavovat 95. výročí založení DHZ. Na rok 2019 byl i předběžně naplánován jednodenní autobusový zájezd do Zliechova u příležitosti 60. výročí založení družby.

Poslední bod patřil už jen volné zábavě. Ta se konala na krásně prosluněném posezení za hasičskou zbrojnicí a to za účasti již dalších členů našeho sboru, neboť v tento den náš sbor pořádal pro členy SDH smažení vaječiny. Po ochutnávce této dobrůtky čas už neúprosně ubíhal, a tak po večeři nastalo loučení s našimi hosty. To se protáhlo na celou půlhodinu a před osmou hodinou večerní se podařilo našim hostům nastoupit do dvou osobních vozidel a odjet zpět do Zliechova. Mi nezbývá nic víc než poděkovat našim hostům za účast na tomto setkání, poděkování patří i našim členům a členkám SDH, kteří se podíleli na přípravě a hlavně na průběhu této akce. Hlavní poděkování zcela patří panu Jaroušovi Plankovi, který se zvlášť zasloužil o zdárný průběh tohoto setkání. Všichni se již teď těšíme na další společná setkání hasičů z Polanky a ze Zliechova.

 

 

 

 
Sobota, 25. Květen 2019

Design by: LernVid.com