Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Ostravská rallye 2017

Ostravská rallye 2017

I v letošním roce si odborná rada velitelů přichystala netradiční odbornou přípravu jednotek PO s názvem Ostravská rallye, která se konala v sobotu 4. listopadu v hasičské zbrojnici Nová Ves.  Z našeho sboru byla vyslána jednotka 4 členů a to ve složení velitel Jaroslav Planka, strojník Libor Antes, hasiči Dalibor Kotala a Jiří Machů. Všichni museli splnit celkem 5 úkolů a to technická pomoc – pád stromu, požár lesního porostu, požár nízké budovy – sklepní prostory, technická pomoc – vyproštění osoby z kanálové stoky  a na závěr dopravní nehoda. Na stanoviště dojížděly jednotky dle časového plánu a v mezičase si mohli členové vyplnit testy. Pro naši jednotku to byla opět dobrá zkušenost i přesto, že některé modelové události plnili poprvé.

 
Středa, 23. Leden 2019

Design by: LernVid.com