Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Polanští hasiči hodnotili

V sobotu 16. prosince se netradičně v Dělnickém domě konala Výroční valná hromada SDH za účasti starosty obce pana Pavla Bochnii a dále hostů z okresního sdružení hasičů. Obsáhlou zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v Polance přednesl její starosta Ondřej Cága. Ve zprávě se mimo jiné uvádí : I v tomto roce pokračovaly kulturní akce jak pro členy SDH, tak i pro občany Polanky jako např. zájezd na Pustevny, ukázky techniky, beseda pro žáky MŠ v Polance, hasičská soutěž a další ukázková vystoupení pro děti. Další velice kladně hodnocenou akcí byl autobusový zájezd na Dlouhé Stráně a okolí. Členská základna byla oproti roku 2016 snížena na 67 členů. Bohužel v tomto roce naše řady opustila z důvodu úmrtí dlouholetá obětavá členka paní Ludmila Sojková. Z důvodu plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme byli uprostřed léta nuceni se z objektu vystěhovat, avšak rekonstrukce je v nedohlednu… Dále se ve zprávě uvádí i činnost mladých hasičů, kde v současné době pracuje kolektiv 16 dětí pod vedením dvou vedoucích.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel družstva Jaroslav Planka, která má v současné době 14 členů. Tito členové zásahové jednotky jsou k zásahům svolávání pomocí systému AMDS přes mobilní telefony. Jednotka se po celý rok zúčastňovala odborných školení i praktické soutěže s názvem Ostravská rallye. V roce 2017 byla naše jednotka povolána Centrem tísňového volání k 18 výjezdům.
V diskuzi byli členové podrobně seznámeni s připravovaným zájezdem na Pustevny, se zářijovým celodenním zájezdem na Baťův kanál a okolí, dále s oslavami 125. výročí založení sboru v Polance. Starosta obce poděkoval místním hasičům za jejich činnost a pomoc, a dále vysvětlil důvody zpoždění rekonstrukce hasičárny. Výroční valnou hromadu zakončil náměstek starosty Stanislav Výtisk s těmito slovy: ,,Všem členům a příznivcům našeho sboru, kteří se v tomto roce podíleli na akcích, výbor ještě jednou děkuje. Doufám, že se v roce 2018 zapojí do aktivní práce ještě větší počet členů našeho SDH, kteří tak pomůžou udržet dobré jméno našeho spolku i myšlenky hasičské pomoci.“

 
Sobota, 25. Květen 2019

Design by: LernVid.com