Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Oslavy 125. výročí založení SDH v Polance

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou se uskutečnily ve dnech 19. a 20. května 2018. V sobotu v poledne se do areálu Dělnického domu dostavili zástupci z družební obce Zliechov ze Slovenska, po nich i delegace hasičů z Valašské Polanky a pozvání přijali i hasiči z Polánky u Moravského Krumlova. Po přivítání, nezbytném přípitku a po společném obědě se všichni naši hosté zúčastnili asi dvou-hodinové vyjížďky po zajímavých místech v Polance. Postupně byli seznámeni s rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, sokolovnou, kostelem, mateřskou školkou, nákupním střediskem, obecním úřadem, základní školou, fotbalovým hřištěm a sportovní halou. Po prohlídce kina přišlo vhod i malé občerstvení U Friedlů a dále se naši hosté ještě stihli podívat na nejvyšší pozemský bod v Polance a na krásné panorama okolí naší obce. Poslední dvě zastávky byly na kopci u Družstva vlastníků a na místním hřbitově. Více času podívat se na další zajímavá místa už nezbývalo, neboť přesně v 17 hodin začala slavnostní valná hromada. Mimo členy našeho sboru a pozvané hosty se tohoto zasedání zúčastnil i starosta naši obce pan Pavel Bochnia a dále se zúčastnil i zástupce okresního a krajského sdružení hasičů. Za ústředí dobrovolných hasičů v Praze se zúčastnil delegát Ing. Jan Bochňák. Po vyslechnutí zprávy za uplynulých 125 let byly aktivním členům předány čestná uznání a medaile. Jako ocenění našeho sboru nám byla za nepřetržitou aktivní činnost předána zástupcem ústředí hasičů z Prahy stuha k Historickému praporu II. stupně. V závěru byly ještě hostům předány upomínkové předměty a po společném přípitku a večeři jsme se bavili do pozdních nočních hodin.

Pro nás organizátory byla ale sobotní noc velmi krátká, protože již za svítání jsme museli celý areál připravit na neméně zajímavý nedělní program. Ten začal dopoledne ukázkou moderní hasičské techniky a to zejména vozidel a jejich vybavení. Komentované statické ukázky byly doplňovány ukázkami dynamickými, kdy mohli návštěvníci shlédnout ukázky, které by jinak asi nikde nemohli vidět, jako např. hasičský 30-ti metrový žebřík a ukázku hydraulických i pneumatických vyprošťovacích zařízení.

Krásné a slunečné počasí přilákalo i odpoledne do areálu Dělnického domu další širokou veřejnost a tak přesně v 13.00 hodin byl vyhlášen požární poplach na budovu Dělnického domu, který zahájil velké námětové cvičení spojenou se záchranou osob z vnitřních prostor budovy, která byla dobře zadýmena dýmovnicemi, a tak valící se dým z oken přispěl k celkové atmosféře zásahu. Tohoto cvičení se zúčastnila jednotka profesionálních hasičů z Ostravy - Zábřehu, ale i šest okolních dobrovolných požárních sborů. Po tomto ukázkovém cvičení si přítomní diváci mohli ještě zblízka prohlédnout vybavení všech zásahových vozidel a pak už následovala soutěž našeho porubského okrsku ve štafetě 4x100 metrů a soutěž v požárním útoku s vodou. A že o dramatické situace nebyla nouze, o tom se i několikrát mohli přesvědčit přihlížející diváci. Další krátká ukázka patřila vystoupení našich mladých hasičů, kteří sklidili stejný potlesk jako před chvíli i jejich starší kolegové. Další komentované ukázky z činnosti hasičů patřily zásahu při úniku nebezpečné látky, kterou provedli drážní hasiči z Ostravy - Přívozu. Neméně zajímavá byla i ukázka vyproštění osoby z havarovaného osobního vozidla, kterou provedli dobrovolní hasiči z Radvanic a poslední ukázku hašení hořícího automobilu pomocí pěny provedla naše zásahová jednotka z Polanky. V podvečer jsme se rozloučili s našimi hosty ze Zliechova, kteří letos v srpnu oslavují 95. výročí založení svého sboru.

Prosluněná neděle pomalu skončila a s ní i dvoudenní maratón našich oslav. Pro naše členy bylo nutné ještě obětovat i pondělí a to hlavně k úklidu areálu, vrácení zapůjčených věcí, účtování. Nezbývá nám nic jiného než tlustou čarou uzavřít tyto oslavy 125. výročí založení SDH v Polance nad Odrou a poděkovat členům SDH i nečlenům, kteří se zasloužili o zdárný průběh a přípravu oslav. Poděkování patří i našim obsluhám prodejních stánků, stejně tak i naši kuchařce za přípravu a výdej několika desítek porcí jídel. Velké poděkování patří i starostovi obce panu Pavlu Bochniovi za aktivní spolupráci při organizaci této akce i za finanční příspěvek z fondu ÚMOb. Hlavní poděkování patří našim hostům z Polánek a Zliechova, že si našli čas přijet za námi do Polanky a doufáme, že se jim u nás líbilo.

Děkujeme i vám občanům, účastníkům, sponzorům a hasičům, že jste se těchto oslav osobně zúčastnili a tím pomohli završit toto období, které opět ukázalo, že hasiči z Polanky nad Odrou jsou dobrým spolkem.

Fotografie z oslav naleznete zde.

květen 2018
Stanislav Výtisk

 
Sobota, 25. Květen 2019

Design by: LernVid.com