Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Dotace

Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.


Název programu: Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Kód programu: KH/01/2018
Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 3. 2018.
Účel a priority dotačního programu: V rámci tohoto dotačního programu je poskytnuta dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany na veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.
Uznatelnými náklady projektu je:
a) pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořádaní soutěží v požárním sportu, uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež, reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS
b) vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti.
c) setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost

 
Sobota, 25. Leden 2020

Design by: LernVid.com