Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Soutěž ve Zliechově

V sobotu 11. srpna 2018 jsme byli pozvání na soutěž v požárním útoku do družební obce Zliechov. Dvěma auty s potřebným vybavením odjelo v 9 hodin sedm nejlepších sportovců našeho SDH. V Kolibě u Valašských Klobouků jsme se ještě zastavili na oběd a před 13. hodinou jsme dorazili na hřiště ve Zliechově. Tam jsme byli samozřejmě přivítáni starostou obce, dále našimi kamarády z DHZ i ostatními občany. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev, z toho 10 v kategorii mužů. Našemu družstvu se konečně útok podařil a s časem 16,55 jsme obsadili 3. místo. Za námi se ztrátou 0,2 sekundy se umístil domácí Zliechov. Při závěrečném vyhlašování výsledků nám předal pohár starosta obce pan Anton Miko. Po soutěži jsme ještě v místním pohostinství Na Pusté probrali u radegastu a borovičky několik důležitých organizačních záležitostí blížících se výročí. Po 18. hodině jsme si ještě stihli prohlédnout nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, která bude předána koncem srpna místním hasičům. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Valašské Polance, kde místní hasiči a naši dobří kolegové pořádali posezení u táboráku a tak byli naši nečekanou návštěvou dost překvapeni. I tam jsme se museli necelou hodinu zdržet a utužit naše kamarádství… Do Polanky jsme se tak vrátili až po 22. hodině. Této celodenní akce se zúčastnilo družstvo sedm členů SDH a to: Jaroslav Planka, Stanislav Výtisk, Dalibor Kotala, Libor Antes, Jan Kvasnovský, Jiří Machů a Libor Sobek. Nakonec bych chtěl poděkovat kamarádům ze Zliechově i z Valašské Polanky za vřelé přijetí i za poskytnuté občerstvení a hlavně za krásně strávený sobotní den.

Stanislav Výtisk

 

 
Sobota, 25. Leden 2020

Design by: LernVid.com