Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Výroční valná hromada 2018

V sobotu 15. prosince se v Dělnickém domě konala výroční valná hromada SDH za účasti starosty obce pana Pavla Bochnii a dále zástupce výboru SDH okrsku č. 4. Obsáhlou zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v Polance přednesl její starosta Ondřej Cága. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: I v tomto roce pokračovaly kulturní akce jak pro členy SDH, tak i pro občany Polanky jako např. večerní bruslení s hasiči, zájezd na Pustevny, ukázky techniky, beseda pro žáky ZŠ v Polance, smažení vaječiny, okrsková hasičská soutěž a okrskové námětové cvičení. Další velkou akcí byly oslavy 125. výročí založení sboru. Velice kladně hodnocenou akcí byl autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí. Členská základna byla v roce 2018 stabilní a měla 65 členů včetně 11 mladých hasičů. Bohužel v tomto roce naše řady opustil z důvodu úmrtí dlouholetý obětavý člen pan Adolf Franek. Dlouhodobě očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice začala v červnu a ke konci roku bude stavba zkolaudovaná. Podrobnou zprávu o celoroční činnosti a aktivitách mladých hasičů přednesla vedoucí kolektivu Lucie Holéczyová.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel družstva Jaroslav Planka, která má v současné době 14 členů. Tito členové zásahové jednotky jsou k zásahům svolávání pomocí mobilních telefonů a během rekonstrukce zbrojnice měli výjezdová vozidla a zázemí v objektu Družstva vlastníků v Polance. Jednotka se po celý rok zúčastňovala odborných školení i praktické soutěže s názvem Ostravská rallye. V roce 2018 byla naše jednotka povolána Centrem tísňového volání k 11 výjezdům.
Zprávu o činnosti SDH na úseku prevence předložil referent prevence pan Jaromír Gadula, ve které uvedl, že i v této oblasti SDH členové odpracovali mnoho hodin a to hlavně při požárních asistenčních hlídkách na plesech a kulturních akcích.
Hospodářka SDH Dagmar Janoušková informovala o vyrovnaném hospodaření sboru a to hlavně díky dotacím z Moravskoslezského kraje a z obecního úřadu v Polance.
V diskuzi byli členové hlavně seznámeni s uplynulými a připravovanými akcemi jako např. zájezdem na Pustevny, se zářijovým celodenním zájezdem do družební obce Zliechov, kde bychom měli oslavit 60. výročí založení družby. Přítomní byli seznámeni i s 6. setkáním hasičů z obcí s názvem Polanka, které je naplánováno na poslední červnový víkend. Největší událostí v novém roce by mělo být slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Starosta obce v diskuzi poděkoval místním hasičům za jejich činnost a pomoc, a dále informoval o postupném vybavování hasičské zbrojnice nábytkem a potřebným inventářem.
Delegát okrsku č. 4. pan Martin Kusyn poděkoval SDH za celoroční aktivní činnost a předal starostovi SDH Pamětní medaili k 100. výročí založení ČSR. Výroční valnou hromadu zakončil náměstek starosty Stanislav Výtisk s těmito slovy: ,,Všem členům a příznivcům našeho sboru, kteří se v tomto roce podíleli na akcích, výbor ještě jednou děkuje. Doufám, že se v roce 2019 zapojí do aktivní práce ještě větší počet členů našeho SDH, kteří tak pomůžou udržet dobré jméno našeho spolku i myšlenky hasičské pomoci.“

 
Sobota, 25. Leden 2020

Design by: LernVid.com