Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou v roce 2019

Po celý letošní rok se výbor snažil připravovat akce dle schváleného plánu práce a rozpočtu.

Náš sbor měl v roce 2019 64 členů z toho 35 mužů, 19 žen a 10 dětí. Osmičlenný výbor se sešel celkem 11x s touto účastí: Antes 6x, Cága 11x, Cindler 10x, Gadula 10x, Holéczyová 10x, Cágová 9x, Planka 11x, Výtisk 11x. Výbor se uskutečňoval v prostorách Dělnického domu a sále Hasičské Zbrojnice.

Rok 2019 jsme zahájili montáží skříní a polic do zrekonstruované Hasičské Zbrojnice. V měsíci Lednu se konala Výroční Valná Hromada Okrsku, kde se zúčastnili dva naši členové a dva členové byli omluveni.

Již od začátku roku se členové výboru aktivně zapojovali do příprav dvou velkých letošních akcí a to 6. setkání Polánek a 60. výročí založení družby s DHZ Zliechov. V měsíci únoru se uskutečnil zájezd na Pustevny. Zájezdu se zúčastnilo jen 34 osob z toho pouze 5 členů SDH. Vyhlášena byl také soutěž Požární Ochrana očima dětí. V měsíci březnu začalo naostro stěhování, třídění a mytí inventáře do zrekonstruované hasičské zbrojnice. Tyto práce probíhaly intenzivně až do měsíce června. Při stěhování a následných brigádách bylo odpracováno celkem 246 hodin a to 17 členy. Ipřes to že úsekáři několikrát informovali všechny členy našeho sboru byly účasti na brigádách poněkud nízké.

V podvečer 30. dubna jsme se zúčastnili s technikou akce „Pálení čarodějnic“. Zde naší mladí hasiči předvedli požární útok od našeho zásahového vozidla. V hasičské zbrojnici probíhal předmájový večer, kterého se zúčastnilo 10 členů.

1. června proběhla akce smažení vaječiny společně s dnem dětí. Tato akce se konala v prostoru za hasičkou zbrojnicí a zúčastnilo secelkem 22 osob z toho 13 členů. Dětí bylo celkem 15 z toho 9 členů sboru.

15. června se uskutečnila pravá hasičská svatba, a to našeho starosty Ondřeje Cágy a hospodářky Dagmar Janouškové, které se zúčastnili členové našeho sboru a také kolegové ze Sboru Dobrovolných Hasičů Krásné Pole a Sboru Dobrovolných Hasičů Klimkovice.

Jen dva dny před akcí setkání Polánek a to 27. června byla nově zrekonstruována hasičská zbrojnice slavnostně otevřena za přítomnosti starosty obce pana Bochni, brigádního generála hasičského záchranného sboru Ing. Vladimíra Vlčka, zastupitelů z obecního úřadu a členů našeho sboru. Po slavnostním předáni následoval malý raut, který zajistil úřad městského obvodu. Tento raut byl zpestřen o ostrý výjezd naší jednotky k požáru porostu kolem vlakového koridoru. A tak všichni zúčastnění viděli akceschopnost naší jednotky. V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří pro veřejnost, který měl velkou účast ze strany občanů Polanky.

28. až 30. června se konala dlouho připravována akce 6. setkání obcí s názvem Polánka. Zúčastnily se celkem 4 Polánky včetně té naší a to i přes to, že jsme oslovili všech 6 dalších Polánek.  28. června v podvečer jsme přivítali zástupce z Polánky u Malešova, kteří byli ubytovaní u paní Luzarové a v apartmánech Lázeňského domu. V sobotu 29. jsme od ranních hodin připravovali areál Dělnického domu. V čase oběda jsme přivítali v hasičské zbrojnici i zástupce z Valašské Polanky a Polánky u Moravského Krumlova. Po společném obědě proběhl poznávací výlet po krásách naší obce. Poté probíhala soutěž v požárním útoku a tajné disciplíně v areálu dělnického domu. Při slavnostním nástupu po ukončení disciplín přivítala a pozdravila všechny zúčastněné místostarostka naší obce paní Martina Šoustalová. Při nástupu byly vzájemně předány upomínkové předměty na tuto akci. Dále pokračovala akce volnou zábavou, kterou zpestřili dva harmonikáři z Valašské Polanky. Ráno, po snídaní v dělnickém domě, následovala návštěva Hasičského muzea a exkurze do Integrovaného Výjezdového Centra Ostrava - Zábřeh. Poté probíhalo loučení a odjezd hostů domů. Tato akce byla, podle kladných ohlasů všech zúčastněných, velice vydařená.

I na tuto dlouhodobě připravovanou akci však dorazil jen zlomek našich členů a našich spoluobčanů.

28. července členové našeho sboru opět prodával pohoštění na Polaneckém krmaši. I tato akce sklidila kladný ohlas, a to díky cimbálové hudbě, kterou v prostorách našeho stánku, zajistil obecní úřad.

10. srpna 10. členů vyjelo na soutěž v požárním útoku do družební obce Zliechov, kde se umístili na 4. místě z celkových 15 družstev.

17. srpna proběhly dopoledne v areálu dělnického domu závody v požárním útoku. Zúčastnily se 4 družstva a naší muži skončili na 3. místě. Pozvání přijalo i soutěžní družstvo ze Zliechova.

7. záři se uskutečnil dlouho plánovaný autobusový zájezd do naší družební obce Zliechov, kde probíhaly oslavy 60. výročí založení družby s místním sborem dobrovolných hasičů. Tohoto zájezdu se zúčastnilo pouze 28 osob z toho 13. členů. Na cestě do Zliechova jsme se zastavili na prohlídku hasičské stanice v Novým Jičíně, kde jsme si mohli prohlédnout jak techniku, tak i prostory Hasičské Zbrojnice. Dále pokračovala cesta přes Valašskou Polanku, kde jsme se krátce zastavili, abychom pozdravili naše kamarády hasiče z této obce. Ti nám také ukázali prostory Hasičské Zbrojnice a techniku. Po malém pohoštění jsme konečně pokračovali na Slovensko.  Ve Zliechově nás s radostí přivítali na náměstíčku a dále jsme pokračovali na oběd do místní školy. Po obědě pokračoval program pro zúčastněné nečleny v blízkém skanzenu v obci Čičmany a pro členy sboru slavnostní valnou hromadou kde jsme si poslechli historii Družby a historii obou sborů, předali upomínkové předměty a dary a vyslechli si zdravice od zúčastněných hostů. Dále jsme si prošli obec Zliechov, uctili jsme památku našich zemřelých kamarádů na místním hřbitově a naše setkáni zakončili v místní hospůdce kde pokračovala volná zábava. Ve 22 hodin jsme se rozloučili a vydali se na cestu domů. Tento zájezd sklidil velký úspěch jak u členů, tak hlavně u nečlenů.

21. září proběhla již druhá svatba v našem sboru, a to našeho preventisty pana Jaromíra Gaduly s členkou Terezou Sobasovou.

12. října sbor pořádal drakiádu, která se konala opět na poli za fotbalovým hřištěm. Akce se zúčastnilo celkem 22 draků.

23. listopadu se konal tradiční hasičský večírek v sále v hasičské zbrojnice, kterého se zúčastnilo celkem 38 osob, z toho 26 našich členů.

V letošním roce jsme navštívili 3 oslavence, kterým jsme pogratulovati k jejich životnímu jubileu a předali malý dárek.

Sbor v letošním roce opět podal žádost o finanční dotace z Moravskoslezského kraje. Bohužel  v této žádosti nebyl sbor úspěšný.

Velice dobře a přehledně jsou vedeny naše webové stránky, na kterých se můžete aktuálně dozvědět o všech připravovaných akcích našeho SDH. O významnějších akcích jsou tam zase aktuálně vkládány články i s fotografiemi.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům kteří se aktivně podíleli na brigádách a akcích pořádaných našim sborem v tomto roce.

Zpracoval: Ondřej Cága

starosta SDH

 
Neděle, 23. Leden 2022

Design by: LernVid.com