Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Tisk

Hasičský životopis - František Sojka

Pan František Sojka se narodil 1. června 1941 a již od svých školních let byl aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou. Pro dobrý přístup k mládeži se v roce 1958 stal členem výboru SDH jako vedoucí referent mládeže. Tuto funkci zastával až do roku 1962. V tomto období byla činnost mladých hasičů vysoce aktivní a na soutěžích obsazovali v okrese Nový Jičín přední místa.

V roce 1959 byl spoluzakladatelem družby mezi hasiči z Polanky nad Odrou a požárníky ze Zliechova v okrese Ilava na Slovensku. V roce 1961 mu bylo uděleno Čestné uznání SDH za obětavou práci s mladými hasiči.

V létech 1963 až 1966 zastával funkci ve výboru SDH jako materiálně-technický referent. Od roku 1967 až do roku 1971 pracoval ve výboru SDH jako organizační referent. V této době se konalo mnoho zájezdů po celé republice. V roce 1972 až 1974 zastával funkci místostarosty SDH. V roce 1973 byl oceněn Čestným uznáním okresního výboru SH a v roce 1978 Čestným uznáním krajského výboru SH.

Od roku 1975 do roku 1981 zastával funkci organizačního referenta. V roce 1982 byl na výroční valné hromadě zvolen do funkce starosty SDH, kterou vzorně vykonával až do roku 1991. V roce 1983 mu byla udělena medaile Za příkladnou práci a medaile za věrnost 20 let. V tomto roce se pan Sojka podílel na obnovení družby s kolegy ze Zliechova, která pokračuje až k dnešnímu dni na vysoké úrovni.

V roce 1988 mu byla udělena medaile Za zásluhy. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se musel v roce 1991 vzdát funkce starosty SDH, ale byl zvolen do funkce místostarosty SDH až do roku 1994. Aktivně se podílel na přípravách oslav 100 let založení SDH v Polance, kde mu byla udělena medaile Za mimořádné zásluhy a věrnost 30 let. V dalším roce se mu zdravotní stav zhoršil a práci ve výboru SDH ukončil.

U příležitosti svých 60 narozenin mu byl v roce 2001 přidělen výborem SDH titul Čestný starosta SDH. Pan Sojka byl pracovitý a obětavý člen našeho SDH a byl příkladem pro všechny členy. Za tuto obětavou činnost byl pan Sojka navržen na udělení titulu Zasloužilý hasič.

 
Neděle, 25. Srpen 2019

Design by: LernVid.com