Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Stalo se
Hasičská svatba

V sobotu 15. června 2019 se uskutečnila nefalšovaná hasičská svatba v našem sboru. Velitel a zároveň starosta našeho SDH Ondřej Cága si vzal svou dlouholetou přítelkyni Dagmar Janouškovou, která vykonává ve výboru SDH funkci hospodářky a zároveň vedoucí kolektivu mladých hasičů. Na místo obřadu do Klimkovic dovezla ženicha naše krásně nazdobená Tatra a v koloně vozidel jely rovněž i nazdobené cisterny z Klimkovic a Krásného Pole. Přesně v 11 hodin a 15 minut si řekli novomanželé své první společné „ANO“. Po obřadu přichystali kolegové z SDH Klimkovice a z Krásného Pole hadicovou slavobránu a dále pro ženicha praktický výcvik při přepůlení hadice B (samozřejmě tupou) hasičskou sekerou. Nevěsta zase dostala hasičskou zásahovou vestu s označením „Velitel zásahu“, aby bylo jasné, kdo v manželství bude od tohoto dne velet. Během zápasení Ondry se sekerou a hadicí musela ještě Dáša vykoupit velikou láhví ten správný klíč od vězeňské koule, kterou měl Ondra připoutanou k noze. Tímto ještě jednou přejeme hasičským novomanželům společnou, bezstarostnou a dlouhou životní cestu.

sv.

 

 
Výroční valná hromada 2018

V sobotu 15. prosince se v Dělnickém domě konala výroční valná hromada SDH za účasti starosty obce pana Pavla Bochnii a dále zástupce výboru SDH okrsku č. 4. Obsáhlou zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v Polance přednesl její starosta Ondřej Cága. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: I v tomto roce pokračovaly kulturní akce jak pro členy SDH, tak i pro občany Polanky jako např. večerní bruslení s hasiči, zájezd na Pustevny, ukázky techniky, beseda pro žáky ZŠ v Polance, smažení vaječiny, okrsková hasičská soutěž a okrskové námětové cvičení. Další velkou akcí byly oslavy 125. výročí založení sboru. Velice kladně hodnocenou akcí byl autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí. Členská základna byla v roce 2018 stabilní a měla 65 členů včetně 11 mladých hasičů. Bohužel v tomto roce naše řady opustil z důvodu úmrtí dlouholetý obětavý člen pan Adolf Franek. Dlouhodobě očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice začala v červnu a ke konci roku bude stavba zkolaudovaná. Podrobnou zprávu o celoroční činnosti a aktivitách mladých hasičů přednesla vedoucí kolektivu Lucie Holéczyová.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel družstva Jaroslav Planka, která má v současné době 14 členů. Tito členové zásahové jednotky jsou k zásahům svolávání pomocí mobilních telefonů a během rekonstrukce zbrojnice měli výjezdová vozidla a zázemí v objektu Družstva vlastníků v Polance. Jednotka se po celý rok zúčastňovala odborných školení i praktické soutěže s názvem Ostravská rallye. V roce 2018 byla naše jednotka povolána Centrem tísňového volání k 11 výjezdům.
Zprávu o činnosti SDH na úseku prevence předložil referent prevence pan Jaromír Gadula, ve které uvedl, že i v této oblasti SDH členové odpracovali mnoho hodin a to hlavně při požárních asistenčních hlídkách na plesech a kulturních akcích.
Hospodářka SDH Dagmar Janoušková informovala o vyrovnaném hospodaření sboru a to hlavně díky dotacím z Moravskoslezského kraje a z obecního úřadu v Polance.
V diskuzi byli členové hlavně seznámeni s uplynulými a připravovanými akcemi jako např. zájezdem na Pustevny, se zářijovým celodenním zájezdem do družební obce Zliechov, kde bychom měli oslavit 60. výročí založení družby. Přítomní byli seznámeni i s 6. setkáním hasičů z obcí s názvem Polanka, které je naplánováno na poslední červnový víkend. Největší událostí v novém roce by mělo být slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Starosta obce v diskuzi poděkoval místním hasičům za jejich činnost a pomoc, a dále informoval o postupném vybavování hasičské zbrojnice nábytkem a potřebným inventářem.
Delegát okrsku č. 4. pan Martin Kusyn poděkoval SDH za celoroční aktivní činnost a předal starostovi SDH Pamětní medaili k 100. výročí založení ČSR. Výroční valnou hromadu zakončil náměstek starosty Stanislav Výtisk s těmito slovy: ,,Všem členům a příznivcům našeho sboru, kteří se v tomto roce podíleli na akcích, výbor ještě jednou děkuje. Doufám, že se v roce 2019 zapojí do aktivní práce ještě větší počet členů našeho SDH, kteří tak pomůžou udržet dobré jméno našeho spolku i myšlenky hasičské pomoci.“

 
Hasičský večírek 2018

Poslední listopadová sobota patřila hasičskému večírku. Ten se letos opět konal v malém sále Dělnického domu, protože rekonstrukce hasičárny pořád trvá. Celkem se zúčastnilo 33 osob z toho 17 členů. Nechybělo tradiční kolo štěstí, ve kterém přítomní mohli vyhrát jak věcné ceny, tak i živé kapry nebo 1kg balíčky masa ze zvěřiny. V ceně stokorunové vstupenky byla večeře, nápoj a dobrá zábava. Na jídlo se podávaly výpečky se zelím a s knedlíkem. Zábava trvala do půlnoci a děkujeme vám všem, kteří jste na tuto povedenou přišli. Zvláštní poděkování patří vedoucí akce Kristýně, dále kuchařce a poděkování patří také obsluze v prodejním okýnku, která se o žíznivé krky zodpovědně starala.

Lucka

 
Vánoční strom

V sobotu 24.11.2018 provedli naši členové SDH z Polanky na žádost zaměstnanců obecního úřadu pokácení stromu, který se stane stromem vánočním. Této akce se zúčastnilo 8 členů ze zásahové jednotky. Vánoční strom byl uvázán na hydraulickou ruku, následně odřezán a naložen na nákladní vozidlo dopravní firmy pana Radima Sýkory, které strom převezlo do areálu Dělnického domu. Hasiči ve spolupráci s hlídkou Městské policie usměrňovali silniční dopravu na velice frekventované ulici Heleny Salichové a ulici na 1. května, která musela být z důvodu nadrozměrného nákladu po dobu asi 10 minut z jednoho směru zcela uzavřena. V areálu museli naši hasiči ještě upravit průměr stromu tak, aby se vešel do betonového základu a kmen zaklínovat. Samotné spuštění stromu provedli pracovníci přepravní firmy a tím byla tato akce zdárně po 2 hodinách ukončena. Vánoční strom měl průměr 40 cm u pařezu a výšku asi 14 metrů. Po dobu 50 let rostl na Zámecké mezi bytovkami a z důvodu napadení mšicemi musel být z bezpečnostních a zdravotních důvodů pokácen. Tento krásně rostlý vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 1. prosince 2018 v areálu Dělnického domu v Polance.

 
Drakiáda 6.10. 2018

První říjnovou sobotu jsme uspořádali pro veřejnost drakiádu. Poprvé se tato akce konala na novém místě, a to na nedalekém poli, přímo u základní školy Heleny Salichové v Polance nad Odrou. Díky tomuto, všem tak známému místu, přišel úžasný počet lidí. Určitě to nebylo jen vhodně vybrané místo, ale také počasí, které bylo jako na objednávku. Krásně svítilo sluníčko, které nás hřálo do zad a zároveň foukal tak silný vítr, že nám draci létali pěkně vysoko. Některým se povedlo draky upustit, a tak se museli pěkně proběhnout. Dalším pro změnu uvízl na stromě.

Konaly se dvě soutěže, a to o nejhezčího ručně vyrobeného draka a o největšího létajícího draka. Na tyto soutěže se někteří perfektně připravili. Z 29 zúčastněných draků byl ručně vyrobený jen jeden, ale za to dokonale. Létal velmi vysoko a navíc vypouštěl padáčky. Prostě BOMBA! Takových nápadů by mohlo být příště víc a víc. Co se týče druhé disciplíny, tak i velkým drakům se v oblacích dařilo. Někteří dokonce museli draka honit, jak se jim chudák v tom větru splašil. Po dvou hodinách pouštění draků jsme započali vyhodnocení. Vyhodnotili jsme všechny kategorie, předali ceny a diplomy. Každý z dalších zúčastněných draků dostal alespoň malinký dárek. Během celé akce jsme opékali buřty na rozdělaném ohni, a také byla možnost si koupit limonádu, pivo a malé drobnosti. Na ukázku byla připravena i hasičská technika.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným. Věřím, že i vám se akce líbila a těším se na další sezónu, kde přizvete i své známé. Myslím si, že je skvělé pořádat tyto tradiční akce, na kterých se můžeme potěšit a pobavit s okolím.

Dagmar J. vedoucí mladých hasičů

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3
Pátek, 19. Červenec 2019

Design by: LernVid.com