Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Stalo se
Drakiáda 6.10. 2018

První říjnovou sobotu jsme uspořádali pro veřejnost drakiádu. Poprvé se tato akce konala na novém místě, a to na nedalekém poli, přímo u základní školy Heleny Salichové v Polance nad Odrou. Díky tomuto, všem tak známému místu, přišel úžasný počet lidí. Určitě to nebylo jen vhodně vybrané místo, ale také počasí, které bylo jako na objednávku. Krásně svítilo sluníčko, které nás hřálo do zad a zároveň foukal tak silný vítr, že nám draci létali pěkně vysoko. Některým se povedlo draky upustit, a tak se museli pěkně proběhnout. Dalším pro změnu uvízl na stromě.

Konaly se dvě soutěže, a to o nejhezčího ručně vyrobeného draka a o největšího létajícího draka. Na tyto soutěže se někteří perfektně připravili. Z 29 zúčastněných draků byl ručně vyrobený jen jeden, ale za to dokonale. Létal velmi vysoko a navíc vypouštěl padáčky. Prostě BOMBA! Takových nápadů by mohlo být příště víc a víc. Co se týče druhé disciplíny, tak i velkým drakům se v oblacích dařilo. Někteří dokonce museli draka honit, jak se jim chudák v tom větru splašil. Po dvou hodinách pouštění draků jsme započali vyhodnocení. Vyhodnotili jsme všechny kategorie, předali ceny a diplomy. Každý z dalších zúčastněných draků dostal alespoň malinký dárek. Během celé akce jsme opékali buřty na rozdělaném ohni, a také byla možnost si koupit limonádu, pivo a malé drobnosti. Na ukázku byla připravena i hasičská technika.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným. Věřím, že i vám se akce líbila a těším se na další sezónu, kde přizvete i své známé. Myslím si, že je skvělé pořádat tyto tradiční akce, na kterých se můžeme potěšit a pobavit s okolím.

Dagmar J. vedoucí mladých hasičů

 
Autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí

První sobotu v září náš sbor uskutečnil pro své členy a pro naše příznivce autobusový zájezd na Střední Moravu. V sedm hodin ráno odjelo 16 členů SDH a 29 nečlenů směrem na Přerov, kde jsme měli první zastávku u drážních hasičů. Velitel směny C nás v úvodu seznámil s celkovou historií i současnosti drážních hasičů. Po prohlídce výjezdové techniky, byla pro nás připravena praktická ukázka a jízda vyprošťovacího tanku, kterým jednotka v Přerově disponuje. Vymezený čas exkurze rychle uběhl a tak jsme autobusem popojeli do Otrokovic, kde jsme navštívili další zajímavou akci, a to plavbu výletní lodi Morava pojmenovanou po stejnojmenné řece. Původním záměrem byla plavba po Baťovým kanálu, která se ale nemohla pro nízký stav hladiny řeky Moravy uskutečnit. I tak tato náhradní trasa udělala dojem pro všechny zúčastněné. V závěru plavby do Spytihněvi s námi pan kapitán proplul jedno zdymadlo. Celý průběh asi dvou hodinové plavby byl komentován paní průvodkyní. Po vylodění nás čekala další zastávka na společný oběd ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na polední menu byl připraven řízek nebo svíčková. V tuto dobu už nám ale počasí moc nevycházelo a začalo poprchávat. To ale nemělo vliv na další zastávku, která byla v obci Modrá. V expozici Živá voda jsme se všichni mohli seznámit s vodními živočichy i rostlinami, kteří žijí ve sladkovodních vodách. Největší atrakcí byl skleněný tunel, který je 3,5 metru pod vodní hladinou a má délku 8 metrů a šířku 2 metry. Nejen Polanským rybářům, ale i všem dalším se tajil dech nad plovoucími obrovskými rybami všech druhů, které klidně plavaly jen pár centimetrů od našich očí… Další zastávkou tohoto zájezdu byla návštěva baziliky na Velehradě. I zde komentovaná hodinová prohlídka a nádherné vnitřní interiéry zanechaly u přítomných skvělé zážitky. Počasí se ale v tuto dobu opět zhoršilo a tak hustý liják nás donutil místo prohlídky dalších památek nasednout do autobusu a přesunout se na poslední zastávku, která byla v motorestu u Žida v Bělotíně. Tam už na nás čekala buď objednaná masová topinka nebo utopenec a konečně také normální pivo Radegast. Domů do Polanky nás dovezl skvělý řidič pan František skoro na minutu přesně dle plánu a to ve 20. 15 hodin.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se s vámi těšíme na další zájezd, který by měl být začátkem září 2019 do družební obce ve Zliechově na Slovensku.

září 2018
Stanislav Výtisk

 
Soutěž ve Zliechově

V sobotu 11. srpna 2018 jsme byli pozvání na soutěž v požárním útoku do družební obce Zliechov. Dvěma auty s potřebným vybavením odjelo v 9 hodin sedm nejlepších sportovců našeho SDH. V Kolibě u Valašských Klobouků jsme se ještě zastavili na oběd a před 13. hodinou jsme dorazili na hřiště ve Zliechově. Tam jsme byli samozřejmě přivítáni starostou obce, dále našimi kamarády z DHZ i ostatními občany. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev, z toho 10 v kategorii mužů. Našemu družstvu se konečně útok podařil a s časem 16,55 jsme obsadili 3. místo. Za námi se ztrátou 0,2 sekundy se umístil domácí Zliechov. Při závěrečném vyhlašování výsledků nám předal pohár starosta obce pan Anton Miko. Po soutěži jsme ještě v místním pohostinství Na Pusté probrali u radegastu a borovičky několik důležitých organizačních záležitostí blížících se výročí. Po 18. hodině jsme si ještě stihli prohlédnout nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, která bude předána koncem srpna místním hasičům. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Valašské Polance, kde místní hasiči a naši dobří kolegové pořádali posezení u táboráku a tak byli naši nečekanou návštěvou dost překvapeni. I tam jsme se museli necelou hodinu zdržet a utužit naše kamarádství… Do Polanky jsme se tak vrátili až po 22. hodině. Této celodenní akce se zúčastnilo družstvo sedm členů SDH a to: Jaroslav Planka, Stanislav Výtisk, Dalibor Kotala, Libor Antes, Jan Kvasnovský, Jiří Machů a Libor Sobek. Nakonec bych chtěl poděkovat kamarádům ze Zliechově i z Valašské Polanky za vřelé přijetí i za poskytnuté občerstvení a hlavně za krásně strávený sobotní den.

Stanislav Výtisk

 

 
Polanský krmáš

Poslední víkend v červenci ( 28.-29.7.2018 ) patřil Polanskému krmáši. Naši hasiči zde měli v neděli na parkovišti vedle kina postavený velký stan s posezením a občerstvením. Daly se zde zakoupit alko i nealko nápoje, grilované maso, klobásy a pro děti cukrová vata. Nedělní den se vydařil, počasí vyšlo nádherně a i přes veliké horko byla návštěvnost a žízeň vysoká. Mimo jiné byla na krmáši k vidění i naše hasičská technika.

Lucie Holéczyová

 
Dotace

Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.


Název programu: Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Kód programu: KH/01/2018
Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 3. 2018.
Účel a priority dotačního programu: V rámci tohoto dotačního programu je poskytnuta dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany na veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.
Uznatelnými náklady projektu je:
a) pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořádaní soutěží v požárním sportu, uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež, reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS
b) vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti.
c) setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3
Čtvrtek, 15. Listopad 2018

Design by: LernVid.com