Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Stalo se
Autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí

První sobotu v září náš sbor uskutečnil pro své členy a pro naše příznivce autobusový zájezd na Střední Moravu. V sedm hodin ráno odjelo 16 členů SDH a 29 nečlenů směrem na Přerov, kde jsme měli první zastávku u drážních hasičů. Velitel směny C nás v úvodu seznámil s celkovou historií i současnosti drážních hasičů. Po prohlídce výjezdové techniky, byla pro nás připravena praktická ukázka a jízda vyprošťovacího tanku, kterým jednotka v Přerově disponuje. Vymezený čas exkurze rychle uběhl a tak jsme autobusem popojeli do Otrokovic, kde jsme navštívili další zajímavou akci, a to plavbu výletní lodi Morava pojmenovanou po stejnojmenné řece. Původním záměrem byla plavba po Baťovým kanálu, která se ale nemohla pro nízký stav hladiny řeky Moravy uskutečnit. I tak tato náhradní trasa udělala dojem pro všechny zúčastněné. V závěru plavby do Spytihněvi s námi pan kapitán proplul jedno zdymadlo. Celý průběh asi dvou hodinové plavby byl komentován paní průvodkyní. Po vylodění nás čekala další zastávka na společný oběd ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na polední menu byl připraven řízek nebo svíčková. V tuto dobu už nám ale počasí moc nevycházelo a začalo poprchávat. To ale nemělo vliv na další zastávku, která byla v obci Modrá. V expozici Živá voda jsme se všichni mohli seznámit s vodními živočichy i rostlinami, kteří žijí ve sladkovodních vodách. Největší atrakcí byl skleněný tunel, který je 3,5 metru pod vodní hladinou a má délku 8 metrů a šířku 2 metry. Nejen Polanským rybářům, ale i všem dalším se tajil dech nad plovoucími obrovskými rybami všech druhů, které klidně plavaly jen pár centimetrů od našich očí… Další zastávkou tohoto zájezdu byla návštěva baziliky na Velehradě. I zde komentovaná hodinová prohlídka a nádherné vnitřní interiéry zanechaly u přítomných skvělé zážitky. Počasí se ale v tuto dobu opět zhoršilo a tak hustý liják nás donutil místo prohlídky dalších památek nasednout do autobusu a přesunout se na poslední zastávku, která byla v motorestu u Žida v Bělotíně. Tam už na nás čekala buď objednaná masová topinka nebo utopenec a konečně také normální pivo Radegast. Domů do Polanky nás dovezl skvělý řidič pan František skoro na minutu přesně dle plánu a to ve 20. 15 hodin.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se s vámi těšíme na další zájezd, který by měl být začátkem září 2019 do družební obce ve Zliechově na Slovensku.

září 2018
Stanislav Výtisk

 
Soutěž ve Zliechově

V sobotu 11. srpna 2018 jsme byli pozvání na soutěž v požárním útoku do družební obce Zliechov. Dvěma auty s potřebným vybavením odjelo v 9 hodin sedm nejlepších sportovců našeho SDH. V Kolibě u Valašských Klobouků jsme se ještě zastavili na oběd a před 13. hodinou jsme dorazili na hřiště ve Zliechově. Tam jsme byli samozřejmě přivítáni starostou obce, dále našimi kamarády z DHZ i ostatními občany. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev, z toho 10 v kategorii mužů. Našemu družstvu se konečně útok podařil a s časem 16,55 jsme obsadili 3. místo. Za námi se ztrátou 0,2 sekundy se umístil domácí Zliechov. Při závěrečném vyhlašování výsledků nám předal pohár starosta obce pan Anton Miko. Po soutěži jsme ještě v místním pohostinství Na Pusté probrali u radegastu a borovičky několik důležitých organizačních záležitostí blížících se výročí. Po 18. hodině jsme si ještě stihli prohlédnout nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, která bude předána koncem srpna místním hasičům. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Valašské Polance, kde místní hasiči a naši dobří kolegové pořádali posezení u táboráku a tak byli naši nečekanou návštěvou dost překvapeni. I tam jsme se museli necelou hodinu zdržet a utužit naše kamarádství… Do Polanky jsme se tak vrátili až po 22. hodině. Této celodenní akce se zúčastnilo družstvo sedm členů SDH a to: Jaroslav Planka, Stanislav Výtisk, Dalibor Kotala, Libor Antes, Jan Kvasnovský, Jiří Machů a Libor Sobek. Nakonec bych chtěl poděkovat kamarádům ze Zliechově i z Valašské Polanky za vřelé přijetí i za poskytnuté občerstvení a hlavně za krásně strávený sobotní den.

Stanislav Výtisk

 

 
Polanský krmáš

Poslední víkend v červenci ( 28.-29.7.2018 ) patřil Polanskému krmáši. Naši hasiči zde měli v neděli na parkovišti vedle kina postavený velký stan s posezením a občerstvením. Daly se zde zakoupit alko i nealko nápoje, grilované maso, klobásy a pro děti cukrová vata. Nedělní den se vydařil, počasí vyšlo nádherně a i přes veliké horko byla návštěvnost a žízeň vysoká. Mimo jiné byla na krmáši k vidění i naše hasičská technika.

Lucie Holéczyová

 
Dotace

Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.


Název programu: Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Kód programu: KH/01/2018
Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 3. 2018.
Účel a priority dotačního programu: V rámci tohoto dotačního programu je poskytnuta dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany na veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.
Uznatelnými náklady projektu je:
a) pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořádaní soutěží v požárním sportu, uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež, reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS
b) vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti.
c) setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost

 
Oslavy 125. výročí založení SDH v Polance

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou se uskutečnily ve dnech 19. a 20. května 2018. V sobotu v poledne se do areálu Dělnického domu dostavili zástupci z družební obce Zliechov ze Slovenska, po nich i delegace hasičů z Valašské Polanky a pozvání přijali i hasiči z Polánky u Moravského Krumlova. Po přivítání, nezbytném přípitku a po společném obědě se všichni naši hosté zúčastnili asi dvou-hodinové vyjížďky po zajímavých místech v Polance. Postupně byli seznámeni s rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, sokolovnou, kostelem, mateřskou školkou, nákupním střediskem, obecním úřadem, základní školou, fotbalovým hřištěm a sportovní halou. Po prohlídce kina přišlo vhod i malé občerstvení U Friedlů a dále se naši hosté ještě stihli podívat na nejvyšší pozemský bod v Polance a na krásné panorama okolí naší obce. Poslední dvě zastávky byly na kopci u Družstva vlastníků a na místním hřbitově. Více času podívat se na další zajímavá místa už nezbývalo, neboť přesně v 17 hodin začala slavnostní valná hromada. Mimo členy našeho sboru a pozvané hosty se tohoto zasedání zúčastnil i starosta naši obce pan Pavel Bochnia a dále se zúčastnil i zástupce okresního a krajského sdružení hasičů. Za ústředí dobrovolných hasičů v Praze se zúčastnil delegát Ing. Jan Bochňák. Po vyslechnutí zprávy za uplynulých 125 let byly aktivním členům předány čestná uznání a medaile. Jako ocenění našeho sboru nám byla za nepřetržitou aktivní činnost předána zástupcem ústředí hasičů z Prahy stuha k Historickému praporu II. stupně. V závěru byly ještě hostům předány upomínkové předměty a po společném přípitku a večeři jsme se bavili do pozdních nočních hodin.

Pro nás organizátory byla ale sobotní noc velmi krátká, protože již za svítání jsme museli celý areál připravit na neméně zajímavý nedělní program. Ten začal dopoledne ukázkou moderní hasičské techniky a to zejména vozidel a jejich vybavení. Komentované statické ukázky byly doplňovány ukázkami dynamickými, kdy mohli návštěvníci shlédnout ukázky, které by jinak asi nikde nemohli vidět, jako např. hasičský 30-ti metrový žebřík a ukázku hydraulických i pneumatických vyprošťovacích zařízení.

Krásné a slunečné počasí přilákalo i odpoledne do areálu Dělnického domu další širokou veřejnost a tak přesně v 13.00 hodin byl vyhlášen požární poplach na budovu Dělnického domu, který zahájil velké námětové cvičení spojenou se záchranou osob z vnitřních prostor budovy, která byla dobře zadýmena dýmovnicemi, a tak valící se dým z oken přispěl k celkové atmosféře zásahu. Tohoto cvičení se zúčastnila jednotka profesionálních hasičů z Ostravy - Zábřehu, ale i šest okolních dobrovolných požárních sborů. Po tomto ukázkovém cvičení si přítomní diváci mohli ještě zblízka prohlédnout vybavení všech zásahových vozidel a pak už následovala soutěž našeho porubského okrsku ve štafetě 4x100 metrů a soutěž v požárním útoku s vodou. A že o dramatické situace nebyla nouze, o tom se i několikrát mohli přesvědčit přihlížející diváci. Další krátká ukázka patřila vystoupení našich mladých hasičů, kteří sklidili stejný potlesk jako před chvíli i jejich starší kolegové. Další komentované ukázky z činnosti hasičů patřily zásahu při úniku nebezpečné látky, kterou provedli drážní hasiči z Ostravy - Přívozu. Neméně zajímavá byla i ukázka vyproštění osoby z havarovaného osobního vozidla, kterou provedli dobrovolní hasiči z Radvanic a poslední ukázku hašení hořícího automobilu pomocí pěny provedla naše zásahová jednotka z Polanky. V podvečer jsme se rozloučili s našimi hosty ze Zliechova, kteří letos v srpnu oslavují 95. výročí založení svého sboru.

Prosluněná neděle pomalu skončila a s ní i dvoudenní maratón našich oslav. Pro naše členy bylo nutné ještě obětovat i pondělí a to hlavně k úklidu areálu, vrácení zapůjčených věcí, účtování. Nezbývá nám nic jiného než tlustou čarou uzavřít tyto oslavy 125. výročí založení SDH v Polance nad Odrou a poděkovat členům SDH i nečlenům, kteří se zasloužili o zdárný průběh a přípravu oslav. Poděkování patří i našim obsluhám prodejních stánků, stejně tak i naši kuchařce za přípravu a výdej několika desítek porcí jídel. Velké poděkování patří i starostovi obce panu Pavlu Bochniovi za aktivní spolupráci při organizaci této akce i za finanční příspěvek z fondu ÚMOb. Hlavní poděkování patří našim hostům z Polánek a Zliechova, že si našli čas přijet za námi do Polanky a doufáme, že se jim u nás líbilo.

Děkujeme i vám občanům, účastníkům, sponzorům a hasičům, že jste se těchto oslav osobně zúčastnili a tím pomohli završit toto období, které opět ukázalo, že hasiči z Polanky nad Odrou jsou dobrým spolkem.

Fotografie z oslav naleznete zde.

květen 2018
Stanislav Výtisk

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3
Úterý, 18. Září 2018

Design by: LernVid.com