Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Stalo se
Polanští hasiči hodnotili

V sobotu 16. prosince se netradičně v Dělnickém domě konala Výroční valná hromada SDH za účasti starosty obce pana Pavla Bochnii a dále hostů z okresního sdružení hasičů. Obsáhlou zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v Polance přednesl její starosta Ondřej Cága. Ve zprávě se mimo jiné uvádí : I v tomto roce pokračovaly kulturní akce jak pro členy SDH, tak i pro občany Polanky jako např. zájezd na Pustevny, ukázky techniky, beseda pro žáky MŠ v Polance, hasičská soutěž a další ukázková vystoupení pro děti. Další velice kladně hodnocenou akcí byl autobusový zájezd na Dlouhé Stráně a okolí. Členská základna byla oproti roku 2016 snížena na 67 členů. Bohužel v tomto roce naše řady opustila z důvodu úmrtí dlouholetá obětavá členka paní Ludmila Sojková. Z důvodu plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme byli uprostřed léta nuceni se z objektu vystěhovat, avšak rekonstrukce je v nedohlednu… Dále se ve zprávě uvádí i činnost mladých hasičů, kde v současné době pracuje kolektiv 16 dětí pod vedením dvou vedoucích.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel družstva Jaroslav Planka, která má v současné době 14 členů. Tito členové zásahové jednotky jsou k zásahům svolávání pomocí systému AMDS přes mobilní telefony. Jednotka se po celý rok zúčastňovala odborných školení i praktické soutěže s názvem Ostravská rallye. V roce 2017 byla naše jednotka povolána Centrem tísňového volání k 18 výjezdům.
V diskuzi byli členové podrobně seznámeni s připravovaným zájezdem na Pustevny, se zářijovým celodenním zájezdem na Baťův kanál a okolí, dále s oslavami 125. výročí založení sboru v Polance. Starosta obce poděkoval místním hasičům za jejich činnost a pomoc, a dále vysvětlil důvody zpoždění rekonstrukce hasičárny. Výroční valnou hromadu zakončil náměstek starosty Stanislav Výtisk s těmito slovy: ,,Všem členům a příznivcům našeho sboru, kteří se v tomto roce podíleli na akcích, výbor ještě jednou děkuje. Doufám, že se v roce 2018 zapojí do aktivní práce ještě větší počet členů našeho SDH, kteří tak pomůžou udržet dobré jméno našeho spolku i myšlenky hasičské pomoci.“

 
Kácení vánočního stromu pro Polanku

V sobotu 25.11. 2017 provedli dobrovolní hasiči z Polanky na žádost zaměstnanců obecního úřadu pokácení vánočního stromu. Této akce se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky. Pokácený strom byl pomocí hydraulické ruky naložen na nákladní vozidlo dopravní firmy pana Radima Sýkory a přepraven do areálu Dělnického domu. Hasiči ve spolupráci s hlídkou Městské policie usměrňovali silniční dopravu na velice frekventované ulici 1. května, která musela být z důvodu nadrozměrného nákladu po dobu asi 25 minut zcela uzavřena. V areálu museli naši hasiči ještě upravit průměr stromu tak, aby se vešel do betonového základu. Samotné spuštění stromu provedli pracovníci přepravní firmy a tím byla tato akce zdárně po 2 hodinách ukončena. Vánoční strom měl průměr 40 cm u pařezu a výšku asi 13 metrů. Po dobu 40 let rostl u hlavní silnice a nyní musel ustoupit z důvodu rekonstrukce vjezdu k rodinnému domu. Tento krásně rostlý vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 2.12. 2017 v areálu Dělnického domu v Polance.

 
Hasičský večírek 2017

Hasičský večírek

První listopadová sobota patřila již tradičně Hasičskému večírku. Ten se ale netradičně konal v jídelně Dělnického domu a to z důvodu plánované rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Celkem se nás členů i nečlenů zúčastnilo 55, nechyběla věcná tombola a v ní i živí kapři. V ceně vstupenky byla večeře a jeden vybraný nápoj. K jídlu se podával se kuřecí řízek s bramborovým salátem. Zábava trvala dlouho do noci a někteří si dokonce i zatančili. Akce to byla opět velice vydařená a my děkujeme všem zúčastněným a hlavně obsluze u výdejního okýnka.

 
Ostravská rallye 2017

Ostravská rallye 2017

I v letošním roce si odborná rada velitelů přichystala netradiční odbornou přípravu jednotek PO s názvem Ostravská rallye, která se konala v sobotu 4. listopadu v hasičské zbrojnici Nová Ves.  Z našeho sboru byla vyslána jednotka 4 členů a to ve složení velitel Jaroslav Planka, strojník Libor Antes, hasiči Dalibor Kotala a Jiří Machů. Všichni museli splnit celkem 5 úkolů a to technická pomoc – pád stromu, požár lesního porostu, požár nízké budovy – sklepní prostory, technická pomoc – vyproštění osoby z kanálové stoky  a na závěr dopravní nehoda. Na stanoviště dojížděly jednotky dle časového plánu a v mezičase si mohli členové vyplnit testy. Pro naši jednotku to byla opět dobrá zkušenost i přesto, že některé modelové události plnili poprvé.

 
Zájezd na Dlouhé Stráně

Autobusový zájezd na Dlouhé Stráně

 

 

V sobotu 2. září 2017 se konal celodenní  zájezd do Jeseníků na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, pořádaný naším sborem. Zájezdu se celkem zúčastnilo 49 lidí, z toho 14 našich členů SDH. Autobus nás čekal už v 7 hodin ráno, a naše první zastávka byla u profesionálních hasičů v Rýmařově. Tam nám velitel družstva povykládal jak to u hasičů „chodí“ a odpovídal na různé dotazy. Dále jsme si ještě mohli prohlédnout výjezdová vozidla a stavební prostory stanice, která mimochodem slouží i pro místní dobrovolný sbor. Po této exkurzi náš autobus nabral směr pivovar Zlosin. Tento malý pivovar se nachází ve Velkých Losinách. I této exkurze se rádi zúčastnili všichni účastníci zájezdu. Každý z nás si prohlédl zázemí pivovaru, viděli jsme z čeho a jak se pivo vaří. Kdo chtěl, tak i ochutnal samotné pivo. Následující trasa nás dále vedla do Koutů nad Desnou, kde jsme v místní stylové restauraci Lyžárna měli objednaný oběd a to buď řízek nebo svíčkovou. Po obědě jsme se i s průvodcem vydali autobusem na hlavní cíl zájezdu a to na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Nejprve jsme si prohlédli propagační film o celém komplexu, jak to všechno v elektrárně funguje a i na skryté prostory strojního zařízení elektrárny vytvořené ve skále v podzemí. Na závěr exkurze jsme se všichni už těšili na tu pomyslnou „třešinku na dortu“, kterým měl být nezapomenutelný pohled na oko vodní hladiny horní nádrže. Bohužel ve výšce 1 350 metrů nad mořem se proti nám postavilo počasí a tak nám výhled pokryla hustá mlha a vítr. I tak se mnohým z nás nahoře líbilo, neboť provozovatel malého občerstvení nám ihned nabízel různé čajíčky a svařáčky. Po tří hodinové prohlídce elektrárny jsme cestou ještě navštívili Lázně Jeseník, kde jsme měli hodinovou zastávku na prohlídku lázní. Poslední zastávka s naším autobusem byla na večeři v restauraci Zlatá Opavice v Holčovicích, kterou vlastní náš bývalý spoluobčan pan Michalčík. Tam už na nás čekala buď objednaná masová topinka, nakládaný hermelín nebo utopenec a konečně také normální pivo Radegast. Domů jsme se vrátili skoro na minutu přesně dle plánu a to ve 21 hodin.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se s vámi těšíme na další zájezd.

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 3 z 4
Středa, 22. Leden 2020

Design by: LernVid.com