Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Stalo se
Oslavy 125. výročí založení SDH v Polance

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou se uskutečnily ve dnech 19. a 20. května 2018. V sobotu v poledne se do areálu Dělnického domu dostavili zástupci z družební obce Zliechov ze Slovenska, po nich i delegace hasičů z Valašské Polanky a pozvání přijali i hasiči z Polánky u Moravského Krumlova. Po přivítání, nezbytném přípitku a po společném obědě se všichni naši hosté zúčastnili asi dvou-hodinové vyjížďky po zajímavých místech v Polance. Postupně byli seznámeni s rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí, sokolovnou, kostelem, mateřskou školkou, nákupním střediskem, obecním úřadem, základní školou, fotbalovým hřištěm a sportovní halou. Po prohlídce kina přišlo vhod i malé občerstvení U Friedlů a dále se naši hosté ještě stihli podívat na nejvyšší pozemský bod v Polance a na krásné panorama okolí naší obce. Poslední dvě zastávky byly na kopci u Družstva vlastníků a na místním hřbitově. Více času podívat se na další zajímavá místa už nezbývalo, neboť přesně v 17 hodin začala slavnostní valná hromada. Mimo členy našeho sboru a pozvané hosty se tohoto zasedání zúčastnil i starosta naši obce pan Pavel Bochnia a dále se zúčastnil i zástupce okresního a krajského sdružení hasičů. Za ústředí dobrovolných hasičů v Praze se zúčastnil delegát Ing. Jan Bochňák. Po vyslechnutí zprávy za uplynulých 125 let byly aktivním členům předány čestná uznání a medaile. Jako ocenění našeho sboru nám byla za nepřetržitou aktivní činnost předána zástupcem ústředí hasičů z Prahy stuha k Historickému praporu II. stupně. V závěru byly ještě hostům předány upomínkové předměty a po společném přípitku a večeři jsme se bavili do pozdních nočních hodin.

Pro nás organizátory byla ale sobotní noc velmi krátká, protože již za svítání jsme museli celý areál připravit na neméně zajímavý nedělní program. Ten začal dopoledne ukázkou moderní hasičské techniky a to zejména vozidel a jejich vybavení. Komentované statické ukázky byly doplňovány ukázkami dynamickými, kdy mohli návštěvníci shlédnout ukázky, které by jinak asi nikde nemohli vidět, jako např. hasičský 30-ti metrový žebřík a ukázku hydraulických i pneumatických vyprošťovacích zařízení.

Krásné a slunečné počasí přilákalo i odpoledne do areálu Dělnického domu další širokou veřejnost a tak přesně v 13.00 hodin byl vyhlášen požární poplach na budovu Dělnického domu, který zahájil velké námětové cvičení spojenou se záchranou osob z vnitřních prostor budovy, která byla dobře zadýmena dýmovnicemi, a tak valící se dým z oken přispěl k celkové atmosféře zásahu. Tohoto cvičení se zúčastnila jednotka profesionálních hasičů z Ostravy - Zábřehu, ale i šest okolních dobrovolných požárních sborů. Po tomto ukázkovém cvičení si přítomní diváci mohli ještě zblízka prohlédnout vybavení všech zásahových vozidel a pak už následovala soutěž našeho porubského okrsku ve štafetě 4x100 metrů a soutěž v požárním útoku s vodou. A že o dramatické situace nebyla nouze, o tom se i několikrát mohli přesvědčit přihlížející diváci. Další krátká ukázka patřila vystoupení našich mladých hasičů, kteří sklidili stejný potlesk jako před chvíli i jejich starší kolegové. Další komentované ukázky z činnosti hasičů patřily zásahu při úniku nebezpečné látky, kterou provedli drážní hasiči z Ostravy - Přívozu. Neméně zajímavá byla i ukázka vyproštění osoby z havarovaného osobního vozidla, kterou provedli dobrovolní hasiči z Radvanic a poslední ukázku hašení hořícího automobilu pomocí pěny provedla naše zásahová jednotka z Polanky. V podvečer jsme se rozloučili s našimi hosty ze Zliechova, kteří letos v srpnu oslavují 95. výročí založení svého sboru.

Prosluněná neděle pomalu skončila a s ní i dvoudenní maratón našich oslav. Pro naše členy bylo nutné ještě obětovat i pondělí a to hlavně k úklidu areálu, vrácení zapůjčených věcí, účtování. Nezbývá nám nic jiného než tlustou čarou uzavřít tyto oslavy 125. výročí založení SDH v Polance nad Odrou a poděkovat členům SDH i nečlenům, kteří se zasloužili o zdárný průběh a přípravu oslav. Poděkování patří i našim obsluhám prodejních stánků, stejně tak i naši kuchařce za přípravu a výdej několika desítek porcí jídel. Velké poděkování patří i starostovi obce panu Pavlu Bochniovi za aktivní spolupráci při organizaci této akce i za finanční příspěvek z fondu ÚMOb. Hlavní poděkování patří našim hostům z Polánek a Zliechova, že si našli čas přijet za námi do Polanky a doufáme, že se jim u nás líbilo.

Děkujeme i vám občanům, účastníkům, sponzorům a hasičům, že jste se těchto oslav osobně zúčastnili a tím pomohli završit toto období, které opět ukázalo, že hasiči z Polanky nad Odrou jsou dobrým spolkem.

Fotografie z oslav naleznete zde.

květen 2018
Stanislav Výtisk

 
Smažení vaječiny

V sobotu 12. května 2018 jsme uspořádali pro členy SDH a pro jejich známé tradiční smažení vaječiny. Akce se konala ve venkovních prostorách Sokolovny u Zámeckého rybníku v Polance. Počasí bylo docela májové, a i po odpoledním velkém dešti mohla tato akce přesně v 17 hodin začít. Každý si sebou přinesl několik vajec, které se pak společně usmažily v kotlíku s cibulí a špekem. Hotová smaženice z 97 vajec se podávala na chlebu. Na prodej bylo čepované pivo, alko i nealko. Na tuto akci přišlo 31 lidí z toho 22 našich členů. Zábava byla příjemná a trvala zhruba do půl deváté večer. Děkujeme vám všem, kteří přišli.
Lucie Holéczyová

 

 
Zájezd na Pustevny

Odkaz na stažení videa.  8,4M

Tak jako každý rok, tak samozřejmě i ten letošní, jsme uspořádali tradiční jednodenní autobusový zájezd na Pustevny. Ten připadl na sobotu 24. února 2018. Na autobusové točně Hraničky se sešlo celkem 46 osob, kteří měli o tuto akci zájem. Bohužel i letos s námi jelo jen 6 našich členů SDH a z toho byly ještě i dvě děti z kolektivu mladých hasičů. Už předpověď počasí předpovídala mrazivé počasí a po vystoupení z autobusu na horním parkovišti Pusteven ve výšce 1020 m.n.m. nás vítalo sněžení a teplota -11°C, která vydržela po celý den. Nejdříve proběhlo společné foto skoro všech účastníků a poté jsme ve stanu navštívili ledové sochy, které díky silným mrazům vydržely neporušeny skoro 6 týdnů. Potom už někteří odvážlivci sjížděli na lyžích místní sjezdovky a děti se vozily na saních a bobech. Pro nás, většinou turisty, byla ideální procházka k soše Radegasta s nezbytným občerstvením a další 2,5 km dlouhou procházkou k horské chatě Radegast na Radhošti. Ve vyhřáté chatě bylo příjemně a tak už někteří z nás tam stačili poobědvat a nebo si dát nějakou tu valašskou specialitu. Po poledni se počasí vůbec nezměnilo a tak většina účastníků se šla pokochat panoramaty Beskyd, které se ale zahalovaly v mlze. Předposlední kulturní akcí byl pro některé z nás televizní přenos olympijského turnaje v hokeji mezi našimi a kanadskými hokejisty. Ani hlasité fandění našim hokejistům nepomohlo a tak jak hokej dopadl asi všichni víme… Nakonec jsme se podívali jak roste stavba vyhořelého Libušína a jak vypadají vnitřní prostory horní stanice sedačkové lanovky. Těsně před 16. hodinou jsme se opět všichni sešli u našeho autobusu a plní zážitků jsme odjeli zpět do Polanky. Asi všichni účastníci se shodli, že výlet se opět vydařil!! Zatím je ale ve hvězdách, zda se v příštím roce opět tento zájezd uskuteční neboť tato akce ztratila ten základní význam – má to být hlavně zájezd pro naše členy SDH…

 
Polanští hasiči hodnotili

V sobotu 16. prosince se netradičně v Dělnickém domě konala Výroční valná hromada SDH za účasti starosty obce pana Pavla Bochnii a dále hostů z okresního sdružení hasičů. Obsáhlou zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v Polance přednesl její starosta Ondřej Cága. Ve zprávě se mimo jiné uvádí : I v tomto roce pokračovaly kulturní akce jak pro členy SDH, tak i pro občany Polanky jako např. zájezd na Pustevny, ukázky techniky, beseda pro žáky MŠ v Polance, hasičská soutěž a další ukázková vystoupení pro děti. Další velice kladně hodnocenou akcí byl autobusový zájezd na Dlouhé Stráně a okolí. Členská základna byla oproti roku 2016 snížena na 67 členů. Bohužel v tomto roce naše řady opustila z důvodu úmrtí dlouholetá obětavá členka paní Ludmila Sojková. Z důvodu plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme byli uprostřed léta nuceni se z objektu vystěhovat, avšak rekonstrukce je v nedohlednu… Dále se ve zprávě uvádí i činnost mladých hasičů, kde v současné době pracuje kolektiv 16 dětí pod vedením dvou vedoucích.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel družstva Jaroslav Planka, která má v současné době 14 členů. Tito členové zásahové jednotky jsou k zásahům svolávání pomocí systému AMDS přes mobilní telefony. Jednotka se po celý rok zúčastňovala odborných školení i praktické soutěže s názvem Ostravská rallye. V roce 2017 byla naše jednotka povolána Centrem tísňového volání k 18 výjezdům.
V diskuzi byli členové podrobně seznámeni s připravovaným zájezdem na Pustevny, se zářijovým celodenním zájezdem na Baťův kanál a okolí, dále s oslavami 125. výročí založení sboru v Polance. Starosta obce poděkoval místním hasičům za jejich činnost a pomoc, a dále vysvětlil důvody zpoždění rekonstrukce hasičárny. Výroční valnou hromadu zakončil náměstek starosty Stanislav Výtisk s těmito slovy: ,,Všem členům a příznivcům našeho sboru, kteří se v tomto roce podíleli na akcích, výbor ještě jednou děkuje. Doufám, že se v roce 2018 zapojí do aktivní práce ještě větší počet členů našeho SDH, kteří tak pomůžou udržet dobré jméno našeho spolku i myšlenky hasičské pomoci.“

 
Kácení vánočního stromu pro Polanku

V sobotu 25.11. 2017 provedli dobrovolní hasiči z Polanky na žádost zaměstnanců obecního úřadu pokácení vánočního stromu. Této akce se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky. Pokácený strom byl pomocí hydraulické ruky naložen na nákladní vozidlo dopravní firmy pana Radima Sýkory a přepraven do areálu Dělnického domu. Hasiči ve spolupráci s hlídkou Městské policie usměrňovali silniční dopravu na velice frekventované ulici 1. května, která musela být z důvodu nadrozměrného nákladu po dobu asi 25 minut zcela uzavřena. V areálu museli naši hasiči ještě upravit průměr stromu tak, aby se vešel do betonového základu. Samotné spuštění stromu provedli pracovníci přepravní firmy a tím byla tato akce zdárně po 2 hodinách ukončena. Vánoční strom měl průměr 40 cm u pařezu a výšku asi 13 metrů. Po dobu 40 let rostl u hlavní silnice a nyní musel ustoupit z důvodu rekonstrukce vjezdu k rodinnému domu. Tento krásně rostlý vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 2.12. 2017 v areálu Dělnického domu v Polance.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 2 z 3
Neděle, 25. Srpen 2019

Design by: LernVid.com