Tisk

Pálení čarodějnic

Poslední den v měsíci dubnu se pálily čarodějnice i v Polance, a tak naší mladí hasiči byli požádáni o ukázku požárního útoku. Akce se zúčastnilo 7 dětí a ty byly pak odměněny čokoládou.