Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Zpráva o činnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů

v  Polance nad Odrou  za rok  2019

Zásahová jednotka v Polance měla na začátku roku 15 registrovaných členů, kteří mají sepsanou Dohodu o členství s ÚMOb v Polance, a která je alespoň částečně finančně motivuje k této činnosti. Člen Jan Filip ukončil svou činnost v jednotce na vlastní žádost. Místo tohoto člena byl po absolvování základního odborného výcviku zařazen do jednotky pan Jiří Petr. Jednotka se v roce 2019 sešla 3x na odborné přípravě, kde byly proškoleny povinná témata pro rok 2019.  Speciální odborné přípravy se rovněž zúčastnili všichni velitelé. Všechny výkazy o účasti členů na školení jsou uloženy u velitele jednotky.

Letošní rok byl zaměřen na praktickou činnost a výcvik. 5 členů s odborností pilaře v letošním roce odřezali celkem 68 hodin. Strojníci naší jednotky prošli výcvikem na polygonu v Centru bezpečné jízdy Libros v Přívoze. Dále členové jednotky cvičili čerpaní vody se všemi dostupnými prostředky, výcvik s přenosnými vysílačkami a mnoho dalšího ke zvýšení akceschopnosti jednotky.

Zásahová vozidla Tatra a Mercedes-Benz Sprinter byly kvůli začínajícím mrazům převezeny do garáží, ještě ne zcela dokončené, hasičské zbrojnice. Technické kontroly vozidel zabezpečuje Hasičský Záchranný Sbor, kterými vozidla projdou bez jediné vady. Drobné opravy a údržbu na vozidlech provádějí naši strojníci sami. Oděvní a výstrojní součástky, hadice apod. jsou každoročně obměňovány prostřednictvím HZS MSK. Pohonné hmoty pro činnost zásahové jednotky jsou dostačující. Členové zásahové jednotky jsou v současné době svoláváni pomocí vlastních mobilních zařízení hlasovou zprávou z Krajského Operačního a Informačního Střediska.

Dne 29.11.2019, při inventarizaci majetku zapůjčeného Hasičským Záchranným Sborem, nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí a bylo konstatováno, že o majetek v hodnotě přibližně 12 mil. Kč je řádně pečováno.

V roce 2019 zasahovala jednotka SDH Polanka u těchto událostí:

 • 03.02. Polanka, ul. Ve Svahu 1130/9, požár elekroinstalace v RD
 • 11.03. Polanka, ul. K Pile 61, odstranění spadlého stromu z kabelu el. vedení
 • 25.04. Polanka-Přemyšov, ul. Příměstská 722/29, požár v dutině stromu
 • 13.05. Polanka, ul. Svinovská, tragická dopravní nehoda 2 osobních automobilů
 • 22.05. Polanka, monitoring vodních toků Odry a Polančice
 • 22.05. Polanka, potok Polančice, čištění splavu
 • 22.06. Polanka, ul. 1. května 293/76, požár sazí v komíně
 • 27.06. Polanka, železniční koridor, požár suchého porostu
 • 01.07. Polanka, ul. Hraničky, požár na sloupu el. vedení
 • 12.07. Polanka, hráz rybníka, technická pomoc - vyproštění srny z plotu
 • 25.08. Polanka, monitoring vodního toku Polančice
 • 26.08. Polanka, ul. 1. května 484/13, provizorní zastřešení větrem poškozené střechy RD
 • 26.08. Polanka, ul. Za Humny, odstranění spadlého stromu z komunikace
 • 30.09. Polanka, ul. K Pile, odstranění dvou spadlých stromů z cyklostezky
 • 12.11. Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 377/1, požár kontejneru na papír

Celkem 15 událostí.

Na požádání pracovníků ÚMOb v Polance jsme celý rok byli připraveni řešit i události mimo zásahové činnosti. Jako jsou kácení a ořezy stromů, likvidace hmyzu, zalévání nových výsadeb stromů a keřů v období sucha, požární asistenci při kulturních akcích v Polance a také nutné čištění koryta potoku Polančice.

Během uplynulého roku se členové JSDH aktivně zapojovali do akcí pořádaných výborem SDH jako např. brigádnické práce v HZ, statické ukázky při akcích apod.

V listopadu se pět členů jednotky zúčastnilo soutěže Ostravská rallye, kde pro ně bylo připraveno celkem pět úkolů, které měly prověřit akceschopnost členů jednotek. Některé úkoly nám daly zabrat, ale jiné jsme zvládali dokonale.

Jednotka v průběhu roku provedla menší brigádnické práce na údržbě vozidel a technických prostředků, zabezpečili jsme revize elektrocentrál a ručních hasících přístrojů v zásahových vozidlech.

Dne 7. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance.

24. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci firmy p. Radima Sýkory a zaměstnanci obce pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického Domu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům zásahové jednotky, ale i těm, kteří se různých akcí společně s námi zúčastňovali, a tak společně udělali kus pořádné práce k ochraně našich spoluobčanů.

Zpracoval :  velitel  JSDH Polanka

Ondřej Cága

 
Pondělí, 22. Červenec 2024

Design by: LernVid.com