Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Polanka nad Odrou


Ve čtvrtek dne 27. června 2019 byla v Polance nad Odrou slavnostně otevřena zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.

Slavnostního aktu se zúčastnili starosta obce Polanka nad Odrou Pavel Bochnia, ředitel paskaHasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimír Vlček a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou Ondřej Cága.

Po slavnostním přestřižení pásky si mohli všichni hosté prohlédnout prostory hasičské zbrojnice, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení. Slavnostní otevření bylo zpestřeno ostrým výjezdem jednotky k požáru travního porostu okolo železničního koridoru. Poté byl zahájen takzvaný „den otevřených dveří“, při kterém si mohli prostory prohlédnout také občané Polanky nad Odrou a široká veřejnost.

Celý projekt se začal připravovat již od podzimu 2015, v roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, zajištěno vydání stavebního povolení a následně byl hledán způsob financování s podporou dotace. Tato snaha slavila úspěch v březnu 2017, kdy bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Bylo započato s přípravou zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a administrativními úkony ve vztahu k poskytovateli dotace. Po dalším roce práce a schvalování byla v dubnu 2018 podepsána smlouva se zhotovitelem.

Už v roce 2017 začali členové sboru vyklízet z budovy veškerý inventář, nábytek, nádobí, poháry, obrazy, archív a nepotřebnou zásahovou výzbroj a výstroj. Všechny tyto věci jsme postupně uskladnili u drážních hasičů v Ostravě-Přívoze a v garáži u Základní školy. Zásahová technika a osobní ochranné pomůcky byly přemístěny na zemědělské družstvo, kde nám byly poskytnuty provizorní prostory, aby jednotka nebyla rekonstrukcí postavena mimo akceschopnost. Z tohoto náhradního stanoviště tak zásahová jednotka vyjela během rekonstrukce celkem k 11 událostem. 

Rekonstrukce budovy byla započata 25. 4. 2018. Hlavním cílem bylo vytvoření kvalitního zázemí pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů a výjezdovou techniku. Veškeré navržené úpravy byly značně omezeny danými prostorovými možnostmi objektu a velikostí přiléhajícího pozemku. Stěžejním prvkem byla úprava garáží, snížení a sjednocení podlah, rozšíření vrat a navazující úpravy venkovních ploch pro bezpečný přístup k objektu. U budovy, která pochází z roku 1926 a jejíž poslední rekonstrukce proběhla v letech 1966 -1969, byly zjištěny rozsáhlé hasičárnanedostatky bránící realizaci rekonstrukce. Šlo zejména o poddimenzované základy a neprovázané nosné konstrukce. Po statickém posouzení byly tyto nedostatky odstraněny. V zadní části objektu byla realizována malá přístavba přes všechna podlaží. Byly nově provedeny veškeré vnitřní instalace, instalována vzduchotechnika pro odvětrávání garáže od výfukových plynů, rozvody stlačeného vzduchu zajišťující akceschopnost zásahových vozidel. V přízemí bylo rovněž vytvořeno zázemí pro hasiče, šatny a sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží byla provedena kompletní revitalizace bytové jednotky. Třetí nadzemní podlaží zabírá sál, určený také pro zasedání krizového štábu městského obvodu v případě mimořádných událostí. V místě přístavby vznikla místnost pro velitele zásahové jednotky, která současně slouží pro administrativu spojenou s provozem a organizací celého sboru dobrovolných hasičů. Z prostor sálu je přístupná také nová kuchyň. Velký problém při realizaci byla rovněž statika věže sloužící k sušení hadic, přičemž tyto nedostatky byly vyřešeny vsazenou ocelovou konstrukcí s instalovaným zdvihacím zařízením. Na schodišti ve 3. NP je také nově vybudováno sociální zařízení. Vnější úpravy spočívaly především v odizolování základů proti vodě, zateplení celé fasády včetně střechy. Veškeré zpevněné plochy byly nově vybudovány ze zámkové dlažby. V prostoru vjezdu vozidel bylo navrženo zesílené podloží. Při zemních pracích byl u základu nalezen zakládající kámen původního objektu, ten byl doplněn o pamětní desku a dnes je zabudován do stěny za hlavním vstupem v prostotu vnitřního schodiště. Nad tímto kamenem je rovněž ukryta pamětní schránka, doplněná o artefakty ze současné doby. Po dokončení rekonstrukce bylo nutné zajistit nezbytné dovybavení a zařízení interiéru. Jednalo se především o nové šatny pro zásahovou jednotku, vestavěné vitríny a věšákové stěny do společenského sálu a v zázemí instalovanou kuchyňskou linku včetně elektrospotřebičů. Prostory garáže byly doplněny pro mytí vozidel hadicovým navijákem a WAPkou. Pro udržování kapacity akumulátorů ve vozidlech je nainstalován udržovací nabíječ. Prostor za a vedle vozidel je vybaven regály pro uložení hadic a zásahového vybavení a rovněž slouží také jako dílna s pracovním stolem. Automatická pračka slouží k vyprání ochranných oděvů pro zásahovou jednotku. Barevné provedení celé fasády a vrat hasičské zbrojnice se ale dost vymyká z prefabrikovaných modelů barevných řešení hasičáren.

Teprve až po kolaudaci celé budovy mohli naši členové opět začít vybavovat zrekonstruované prostory původním inventářem dovezeného z provizorního uskladnění. Ten byl již důkladně vybírán a roztříděn. Z prostředků SDH bylo zakoupeno 10 nových kovových regálů na uložení potřebného materiálu. Dalšími  investicemi bylo zarámování historických plakátů, pořízení hasičského znaku a vlajky SH ČMS v zasedacím sálu. Do nové kuchyňky jsme zakoupili i část nového nádobí.

hasicarna2Rekonstrukce stála 9,9 milionu korun, přičemž 85 % pokryla evropská dotace a zbývajících 15 % uhradilo město Ostrava a obvod Polanka nad Odrou. „Cením si toho, že město Ostrava podporuje dobrovolné hasiče, a to nákupem techniky nebo dotacemi na rekonstrukce zbrojnic. V jiných městech tomu tak nebývá a Ostravě za to patří poděkování,“ připomenul ředitel krajského Hasičského záchranného sboru gen. Vladimír Vlček.

Hlavním a splněným cílem přestavby je zkvalitnění podmínek pro výkon služby a akceschopnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a tím i zmírnění negativních dopadů vzniklých mimořádných událostí na obyvatelstvo. Byly rovněž naplněny i další neméně důležité cíle, jedná se především o důstojné zázemí pro nejstarší a doposud nepřetržitě činný spolek v naší obci (zal. 1893) a přáním všech je, aby nové a moderní prostředí přispělo také k rozšíření počtu členů spolku o mladé hasiče a hasičky.

JP

 
Pátek, 21. Červen 2024

Design by: LernVid.com