Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Historie družby Polanka - Zliechov

Založení družby požárníků Polanka n.O. - Zliechov navazovalo na již založenou družbu ZDŠ Polanka n.O. se ZDŠ Zliechov v roce 1958, kterou zakládal náš člen a ředitel školy p. Bohumil Peš. Pan Škovránek ze Zliechova nabídl v roce 1959 založit družbu požárníků při návštěvě školního plesu v Polance n.O. Tato nabídka byla výborem MJ ČSPO přijata a na jaře v roce 1959 byla tato družba oficiálně navázána a byla dne 25.6.1959 potvrzena Okresním národním výborem v Novém Jičíně.

Ve dnech 27. - 29.6.1959 proběhla první společná návštěva a požární soutěž mezi sbory hasičů z Polanky, Polanky - Janové a ze Zliechova, která se uskutečnila na louce u pana Kavaly na ulici Malostranská. Po skončení soutěže naši hasiči společně s hosty ze Zliechova odjeli navštívit Porubu i Ostravu. Dne 5.7.1959 jsme obdrželi písemné poděkování od hasičů ze Zliechova za vřelé přijetí a obdrželi jsme pozvánku na návštěvu Zliechova. Ta se uskutečnila dne 15. - 16.8.1959. Přijetí našich členů u občanů ve Zliechově bylo pro nás všechny velkým překvapením a všechny nás dojalo. Zde byly dojednány další vzájemné návštěvy při oslavách.

Dne 27.2.1960 byl uskutečněn tradiční požárnický ples v Polance za přítomnosti členů požárního sboru ze Zliechova, kde k tanci a poslechu hrála dechová hudba Strážovanka ze Zliechova. Na tento ples, kde sál byl doslova nabitý, ještě hodně dlouho vzpomínali jeho účastníci při společných setkáních.

Kromě písemného styku mezi oběma sbory hasičů byly v jednotlivých letech uskutečňovány oboustranné návštěvy u příležitosti různých výročí a členských schůzí. V roce 1960 byl hasičům ze Zliechova darován fotoaparát Flexaret v hodnotě 800,- Kčs.

Mimo častých vzájemných návštěv členů výborů hasičů byl v roce 1961 uskutečněn u příležitosti 17. výročí SNP zájezd do Zliechova. V roce 1969 u příležitosti 10. výročí navázání družby byl uskutečněn dvoudenní zájezd do Zliechova, kde zároveň proběhl 3. ročník soutěže požárních družstev o putovní pohár MNV Polanka. Soutěž potřetí vyhrálo družstvo z Polanky a tím definitivně získalo putovní pohár.

Pak nastalo delší odmlčení ze strany MJ ČZPO Zliechov. Tomu dopomohla politická situace v těchto létech. V červenci roku 1973, před oslavou 80 let založení požárního sboru v Polance, byli vysláni výborem ZO ČSPO p. M. Sýkora, O. Malík, J.Holáň a P. Skalík do družební obce Zliechov, aby zjistili, proč Zliechovští hasiči neodepisují na naše pozvání na oslavy 80 let založení. Byli přijati velice nevlídně, pouze bratři Ševčíkové a několik pro ně neznámých občanů se k nim hlásilo jako k družebníkům. Ti přislíbili účast na oslavách a tento slib splnili.

Strážov

Po několikaleté stagnaci družby mezi oběma obcemi, byla tato v roce 1982 znovu plně obnovena. Z naší strany se o obnovení plně zasloužil stávající výbor hasičů v čele s panem Františkem Sojkou, Milanem Šuléřem, Stanislavem Výtiskem a Milanem Frankem a ze zliechovské strany to byli Antonín Miko, Josef Nikmon, Antonín Toráň, Antonín Ševčík a Marián Miko.

Hasiči ze Zliechova se v dalších létech zúčastňovali oslav založení hasičského sboru v Polance, a to v létech 1983, 1988, 1993, 1998 a větší delegace zúčastnila oslav 110 let založení našeho sboru v roce 2003 a na oplátku naše delegace se zúčastnila oslav 80. výročí založení sboru ve Zliechově. Na tento den asi nezapomenou někteří naši účastníci, neboť poprvé zkusili, jak je náročný výstup na nejvyšší horu v okolí Zliechova - a to Strážov. Při příležitosti výročí 40 let SNP se zúčastnila naše delegace kladení věnců na hřbitově ve Zliechově v počtu 45 osob.

Strážov

Naši hasiči se setkávali se svými kolegy ze Zliechova při různých výročích a dnes již nelze se těchto oslav nezúčastnit. Nesmíme zapomenout i na dřívější mladé hasiče z Polanky, kteří do Zliechova pravidelně jezdili na prázdniny, ale i na výpomoc v obci Zliechov při opravě vodovodu. Od roku 1993 se významných výročí i akcí vzájemně zúčastňují i starostové obou družebních obcí.

Musíme poděkovat polaneckým hasičům, kteří stáli u zrodu krásné družby a z těch hlavních zakladatelů to byli p. D. Hajniš , J. Honěk, Fr. Neuvirt ml., M.Hořínková,V. Kozelský, E. Konečný,Fr. Gelnar,V. Neuvirt, Fr.Sojka a ostatní členové výboru MJ. Za dobu trvání této družby bylo ještě mnoho dalších akcí, které nelze ani vyjmenovat a které ani nejsou uvedeny v kronikách. V neposlední řadě bych se chtěl ještě zmínit o tom, že v naší obci je uzavřeno i několik manželství obou družebních obcí. Tato družba překonala mnoho krizí v naší společnosti a přetrvala i po vzniku samostatnosti Čechů a Slováků v roce 1992. V současné době je tato družba již znovu na vysoké úrovni a čím dál více se členové obou družebních obcí setkávají i mimo plánované akce při oslavách a výročích.

 
Úterý, 23. Červenec 2024

Design by: LernVid.com