Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Z historie Polanky nad Odrou

Polanka patřila pravděpodobně už od svého založení pánům z Kravař, majitelům rozsáhlého území Klimkovicka, Fulnecka a Bílovecka. Původ obce sahá do 14. století, i když první písemnou zprávu o ní máme až v zápise v opavských zemských deskách z roku 1424. Soudními spory, prodejem a dědictvím měnilo panství neustále své majitele. Někdy se rozdělilo, jindy zase nakrátko spojilo. Sídlem majitelů byla renesanční tvrz, v 17. století přestavěná na barokní zámek s kaplí sv. Michaela archanděla (odtud pozdější znak Polanky).

Na počátku 18. století se Horní Polanka dostala do rukou Mönnichů, kteří založili osady Václavovice, Fonovice (původně patřily k Polance) a Janovou. Nemanželská dcera Josefa Václava z Mönnichů Anna Marie Tekla se v roce 1791 provdala za Jana Josefa hraběte Larische. V roce 1829 se její dcera Marie stala držitelkou Horní Polanky a o tři roky později se provdala za Gebharda Leberechta Blüchera. Blücherové byli posledními vposledníníky statku Horní Polanka včetně zámku. Obce Horní Polanka a Dolní Polanka (ta patřila od r. 1698 ke klimkovickému panství hrabat Wilczků) se v roce 1850 spojily v jednu politickou obec Polanka, její součástí byly také osady Janová, Václavovice, Fonovice a Přemyšov. Polanka dlouho patřila k největším obcím ve Slezsku. Obyvatelstvo bylo české a živilo se převážně zemědělstvím.

Roku 1815 byla v Polance otevřena první jednotřídní škola v místech nynějšího hostince U Dluhošů. Na železniční trať Vídeň - Krakov byla Polanka napojena roku 1847. Blízkost průmyslově se rozvíjející Ostravy a spojení s ní přináší i rozvoj Polanky.

Některá data z historie obce:

1424 - První písemná zpráva o Polance v zápise v opavských zemských deskách

2. pol. 17. století  Přestavba renesanční tvrze na barokní zámek

1747 - Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v Dolní Polance

1815 - První škola v Polance v místech nynějšího hostince U Dluhošů, jednotřídka

1829 - Postavena Obecní kaple

1847 - Napojení obce na železniční trať Vídeň - Krakov (Severní dráha císaře Ferdinanda)

1850 - Horní a Dolní Polanka se spojily v jednu politickou obec Polanka

1873 - Vysvěcena nová škola (později Obecní dům, nyní radnice a bývalá pošta), dvojtřídní, o rok později trojtřídní

1877 - Postavena Frankova kaple u hřbitova. Škola má 400 dětí

1880 - Velká povodeň na Polančici, 15. srpna

1881 - Velký požár na Dolní Polance, 11. října

1893 - Za rok a 2 měsíce byl dostavěn kostel sv. Anny.     Založen Sbor dobrovolných hasičů

1894 - Hasičům dodána objednaná nová stříkačka, umístěna u p. Davida (vedle pozdější Sokolské louky) Dostavěna zřícená věž na kostele sv. Anny První poštovní úřad v Polance v domě čp. 4 (vedle radnice)

1898 - Vystavěna fara pod kostelem sv. Anny

1900 - Chrám sv. Anny vysvěcen. Založen spolek Hospodářské společenstvo (ke zvelebení zemědělské činnosti)

1903 - Založena Raiffeisenka - peněžní ústav

1905 - Dokončena a otevřena nová škola - nynější stará škola na ul. 1. května, jednopatrová. Zřízena četnická stanice v domě čp. 221 (Dolní Polanka)

1906 - Založeno odvodňovací družstvo

1911 - Postavena cihelna. Zahájení jízdy na místní dráze Svinov - Klimkovice (parní lokomotivy)

1912 - Založena tělocvičná jednota Sokol. Založeno vodní družstvo (společný vodovod pro statky), rezervoár

1919 - Založena Dechová hudba - činná dodnes

1920 - Založena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)

1923 - Založena jednota Orel

1926 - O vánocích první elektřina v obci. Elektrifikace místní dráhy Svinov - Klimkovice. První telefon v obci v domě poštovního úřadu (dnešní Obecní dům). Výstavba nového hasičského skladiště

1928 - Výstavba čtvrti Zámecká (jen k trati tramvaje) Pokračuje výstavba čtvrti Fojtovská

1929 - První kino v Polance, němé, majitel TJ Sokol (U Friedlů)

1930 - Dokončena stavba Dělnického domu (DTJ) Založena Měšťanská škola v budově nynější staré školy

1931 - Založen Sportovní klub (SK Polanka, nynější Fotbalový klub)

1933 - Dostavěn Husův sbor Církve československé husitské

1936 - Polanka má 4 900 obyvatel, 792 domovních čísel

1938 - Polanka okupována německým vojskem 10. října

Údaje ukazují na prudký rozvoj obce v uvedeném období. Už v roce 1921 měla obec 3 392 obyvatel (z toho 3 186 Čechů) ve 498 obytných domech.

Další údaj o obyvatelích Polanky nad Odrou je k 31.12.2002. Obec má 4 281 obyvatel, 1208 popisných čísel, 393 žáků navštěvuje základní školu a 105 dětí je umístěno v mateřské školce.

Z hlediska požární bezpečnosti je zajímavý údaj o velkém požáru na Dolní Polance 11. října 1881 ve 2 hodiny odpoledne. Požár založil tříletý chlapec ve stodole. Prudkým jihozápadním větrem se požár rozšířil na obytné stavení a okolní objekty. Celkem vyhořely 4 selské usedlosti i s výměnky a příbytky 8 chalupníků. Téměř v hodině všechno pohltil požár v prostoru pod kopcem na Dolní Polance. Tyto události vedly k založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1893. Ten se stal nejstarším spolkem v obci, který dodnes vyvíjí činnost.

Novodobější historie už je více známa z brožur a literatury. Proto jen některá data z řízení obce. Za první republiky byla obec přejmenována na Polanku nad Odrou.

1945 - byla obec osvobozena Rudou armádou (1. května), obec řídí místní národní výbor, okres Bílovec

1947 - Vybudován místní rozhlas (dosud vyhlašoval zprávy bubeník)

1948 - Fonovice a Václavovice přičleněny ke Klimkovicím, Polanka má 3 815 obyvatel

1950 - Začátek stavby Osada míru (Kraví hora)

1952 - Otevřena nová základní škola na Zámecké

1955 - Založeno jednotné zemědělské družstvo

1960 - od 1. 7. patří obec k okresu Nový Jičín

1961 - Započato částečné zavážení rybníku pod zámkem

1963 - Dokončeno asfaltování silnic přes Polanku

1964 - Provedeno označení ulic

1965 - Frankova kaple upravena na smuteční síň

1968 - Kompletní rekonstrukce požární zbrojnice postavená do dnešní podoby

1969 - Vybudovaný nový most přes Odru

1976 - od 1. 4. patří Polanka k městu Ostrava, k 4. obvodu Poruba s názvem Ostrava 4 - Polanka

1991 - od 1. 1. zřízen Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou (ÚMOb) s vlastní samosprávou v čele se starostou.

Nyní je obvod Polanka nad Odrou jedním z 23 obvodů statutárního města Ostravy. Obec má 3 955 obyvatel

1993 - Zahájená plynofikace v obci, Radou města udělen obecní znak a prapor

1996 - Kolaudace novostavby Sokolovny

1997 - ničivá povodeň

1998 - Kostel sv. Anny prohlášen za kulturní památku

2004 - zahájen provoz na zmodernizovaném železničním koridoru přes Polanku

2008 - zahájen provoz na dálnici D1 přes Polanku

2010 - celková oprava "Smuteční kaple"

2011 - k 1.1. 2012 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 4 832 občanů, z toho je 680 občanů do 15 let věku. Mužů je v Polance 2 390 a žen je 2 442. K trvalému pobytu je zapsáno i 36 cizinců.

2013 - 18. února zemřel ve věku 63 let pan Přemysl Kaspřík, starosta obce v létech 1990 - 2010, čestný člen SDH v Polance

2014 - k 1.1. 2014 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 4 938 občanů, z toho je 692 občanů do 15 let věku. K trvalému pobytu je zapsáno i 34 cizinců. V roce 2013 se narodilo 44 dětí a zemřelo 47 obyvatel.

2014 - 20. září slavnostní otevření zrekonstruovaného Dělnického domu

2016 - celková oprava "Obecní kaple", k 31.12. 2016 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 4 998 občanů, z toho je 698 dětí do 15 let věku. Mužů je v Polance 2 478 a žen je 2 520. V roce 2016 se narodilo 31 dětí a zemřelo 27 obyvatel.

2018 - k 1.1. 2018 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 5 034 občanů, z toho je 706 dětí do 15 let věku. Mužů je v Polance 2 496 a žen je 2 538.

2019 - Celková rekonstrukce požární zbrojnice, zateplení a nová fasáda, prohloubení garážě, nová vrata postavená, ...

2020 - k 1.1. 2020 je k trvalému pobytu v Polance přihlášeno 5 089 občanů. Mužů je v Polance 2 523 a žen je 2 556.

Zpracoval : kronikář
Mgr. Jaroslav Král

Stanislav Výtisk

 
Pátek, 21. Červen 2024

Design by: LernVid.com