Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s žádostí o zapojení do významné akce

„DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI"

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos bude měsíc květen, měsícem symbolizujícím pomoc bližnímu svému. V dnešní nelehké době bohužel nemáme možnost obdobně, jak tomu bylo v předchozích letech, zorganizovat hromadné darování krve. Přesto bychom Vás chtěli požádat, abychom i letos ukázali, že nemyslíme jen na sebe a jsme připraveni pomáhat. Akce „DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI" bude tedy individuální, bude probíhat po celý měsíc květen a Vaše dárcovství pomůže zviditelnit dobrovolné hasiče v očích veřejnosti.

Předem děkujeme a věříme, že stejně jako v minulosti tuto významnou akci podpoříte.

SDH Polanka nad Odrou

krev 2021


 

VÍTEJTE  NA  STRÁNKÁCH  SDH  POLANKA

hasičárna


Polanka nad Odrou je městským obvodem na jihozápadě Ostravy. Polanka má rozlohu 17,3 km2 a k 1. lednu 2021 měla 5 095 obyvatel. Obcí protéká řeka Polančice, která ji také dala své jméno a hranici Polanky uzavírá řeka Odra. Součástí obce je i Národní přírodní rezervace Polanská Niva, jejíž část je také začleněna do chráněné krajinné oblasti Poodří. Nejvyšší bod je 274 metrů n.m. a nachází se na Janové, vlevo před dálnicí a nejnižší bod je 212 metrů n.m., který se nachází u hladiny řeky Odry pod železničním mostem Polanecké spojky, kde končí katastr obce.

Sbor dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a okresního sdružení hasičů Ostrava. V rámci okresního sdružení je členem okrsku č. 4. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Polanka je řazena v kategorii JPO III (Jednotka požární ochrany). Tato jednotka je součástí Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje v Územním odboru Ostrava.

Na těchto stránkách najdete především informace týkající se převážně činnosti místního hasičského sboru v oblasti samotné podstaty hasičství. Jedná se o informace o zásazích, technice a o účasti na hasičských soutěžích. Nechybí ani historie sboru, která je těsně spjata s historií obce.

SDH Polanka zastřešuje činnost kroužku mladých hasičů. Mladí hasiči se již tradičně se zúčastňují soutěží v požárním sportu a to jak oficiální soutěže hasičské mládeže - hry Plamen, tak i místních klání. Dosažené výsledky jsou více než uspokojující.

Nezbytnou součástí každého sdružení, teamu, či kolektivu jsou také psané a nepsané stanovy, které morálně zavazují každého člena. I sbory dobrovolných hasičů mají taková pravidla a ta jsou shrnuta v Hasičském desateru.


FB_icon Přidejte se k nám i na Facebooku FB_icon

 
Sobota, 08. Květen 2021

Design by: LernVid.com