Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Dobré rady aneb co je dobré vědět.

Při volání na tísňovou linku postupujte následovně :

* vaše jméno a číslo telefonu odkud voláte /pro případné ověření telefonátu, a pro získání dalších dolňujících informací/
* co se stalo /podle druhu události se na místo vysílá určitá technika, případně se událost oznamuje ostatním záchranným a bezpečnostním složkám - RZS, policii/
* místo události /potřebujeme vědět kde je naše pomoc potřeba, případně další důležité informace - neprůjezdná ulice, .../
* odpovídejte na kladené otázky, zavěste telefon jako poslední

Všechna volání na tísňovou linku jsou bezplatná. Telefonáty jsou zaznamenávány, při volání se zobrazuje telefonní číslo, z kterého se volá.
K čemu jsou hasiči ?

Hasiči mají zákonnou povinnost zachraňovat osoby, zvířata a majetek při požárech, dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech /mimořádná událost je každý případ, při kterém je ohrožen život, zdraví osoby, zvířata, anebo je ohrožen majetek/.

 

Hasiči provádějí zásahy zejména při těchto událostech :

* požáry
* dopravní nehody
* události s nebezpečnými látkami
* výbuchy
* povodně
* závaly
* zřícení budovy
* zřícení konstrukce, pády stromů
* nebezpečný hmyz ohrožující osoby
* jiné nouzové situace

 

Hoří ve vašem domě a máte zadýmené schodiště ?

1. zachovajte chladnou hlavu, nepanikařte
2. když to situace /nejsou zadýmené únikové cesty/ a vaše schopnosti /jste zdravý, .../umožňují, pokuste se požár uhasit /hadicí z hydrantu, vědrem vody, hasícím přístrojem, pozor na ohrožení el. proudem/
3. když to situace neumožňuje nechoďte na chodbu, neotvírejte dveře /dým je jedovatý, horký, má nízky obsah kyslíku, stačí pár nádechů a .../
4. nenastupujte do výtahu /výtah vás před dýmem neochrání, při požáru může dojít k výpadku el. proudu a zůstanete uvězněný, výtah vás může zavést na místo kde budete více ohroženi/
5. volejte hasiče, telefonní číslo 150
6. utěsněte netěsnosti kolem vstupních dveří do bytu mokrým hadrem /zpomalíte tím pronikání dýmu z chodby do bytu/
7. když hustota dýmu v bytě stoupá, jděte do nejvzdálenější místnosti s oknem /nebo na balkón/ a zavřete za sebou všechny dveře /omezíte tím další šíření dýmu/
8. čekejte na pomoc /dokud nebude odstraněno nebezpečí - dým - sami se do bezpečí nedostanete/
9. upozorněte na sebe - volejte z okna, házejte malé předměty /když chcete, aby se k vám pomoc dostala rychleji dejte o sobě vědět, když hasiči ví kde jste dostanou se k vám rychleji/. Nemějte strach, hasiči prověřují přítomnost osob ve všech ohrožených prostorech.
10. řiďte se pokyny hasičů

 

 

Když hoří elektrické zařízení - televizer, pračka, lednička, ...

1. vytáhněte přívodní šnůru ze zástrčky
2. po vytáhnutí ze zástrčky můžete použít na hašení vodu

 

 

Když hoří fritéza ...

1. zavřete víko
2. vytáhněte přívodní šnůru ze zástrčky
3. vynejste ji na volné prostranství, víko otevřete až po vychladnutí oleje

 

 

Když vám shořela večeře

1. když je jídlo spálené, ale nehoří, zalejte nádobu vodou a vyvětrejte byt /když je to možné, větrejte okny, ne dveřmi na chodbu. Zabránite vzniku paniky ve vašem vchodě. /
2. když jste to přehnali ještě více a jídlo už hoří plamenem, přikryjte hrnec utěrkou, plechem na pečení, anebo zalejte vodou /pozor hořící olej nehaste vodou/
3. nestyďte se otevřít dveře hasičům, ušetříte jim námahu a čas, nejste první ani poslední komu se to stalo

 

 

Když hoří auto

1. zastavte
2. zatáhněte ruční brzdu
3. všichni vystupte z auta
4. haste hasícími přístroji, hadicí z hydrantu. Když hoří v motorovém prostoru, nestříkejte na kapotu, je to neúčinné. Nasměřujte hasící látku na motor zespodu.

 

 

Záchrana osob ze zadýmených prostor se provádí nasledujícími způsoby:

1. když osoby nejsou bezprostředně ohrožené, odstraní se zdroj ohrožení - odvětrají se únikové cesty /proudem vzduchu z ventilátoru/, a samotná záchrana už není potřebná
2. použitím vyváděcích masek. Aby se hasiči mohli pohybovat v zadýmeném prostředí používají dýchací přístroje, když je předpoklad záchrany osob mají hasiči dvě masky - jednu pro sebe, druhou pro vás. Nasadí vám masku na obličej a jednoduše vyvedou do bezpečí.
3. když jste v okně, na balkóně, další způsob vaší záchrany je pomocí výškové techniky - hasičského žebříku, nebo plošiny. Jednoduše nastoupite do koše a ten vás sveze jako výtah na pevnou zem.
4. další možnosti záchrany představují různé evakuační zařízení /skluzné rukávy, různé kladky, lanovky, .../

 

 

Co dělat při dopravní nehodě ?

1. volejte na jedno z telefonních čísel 150, 155, 156, 158, 112 /stačí na jedno, jednotlivé složky se vzájemně informují/
2. odstavte vaše auto před místem nehody /ve směru jízdy, zapněte výstražné světla aby jste včas upozornili ostatní účastníky silničního provozu/.
3. vypněte zapalování havarovaného vozidla
4. zjistěte přítomnost zraněných osob v havarovanom vozidle a okolí
5. poskytněte první pomoc
6. zajistěte, aby nikdo v okolí havarovaného vozidla nekouřil, nepracoval s otevřeným ohněm
7. umožněte průjezd vozidel záchranných a bezpečnostních složek
8. řiďte se pokyny hasičů, zdravotníků, policistů

 

 

Proč zasahují hasiči u dopravních nehod ?

1. při dopravních nehodách dochází k uvěznění zraněných osob v havarovaném vozidle. Aby byl zabezpečen přístup odborné zdravotnické pomoci ke zraněným je potřeba odstranit části vozidla z okolí zraněné osoby pomocí speciálního vyprošťovacího hydraulického zařízení
2. při nehodě je riziko vzniku požáru
3. vozidlo může být v nestabilní poloze /na střeše, na hraně mostu, .../ je nutno zabezpečit jeho stabilitu
4. dochází k úniku paliva, olejů a jiných provozních kapalin, které je nutno zachytit a zlikvidovat
5. je nutno uvolnit cestu
6. mají znalosti a zkušenosti z poskytování první pomoci a odborné předlékařské pomoci
7. jsou připraveni zvládnut nehodu vozidla přepravujícího nebezpečnou látku

 

Hasič leží, plat mu beží...
Dnes je to jen přání hasičů. V současnosti jsou kladené na odborné znalosti a zručnosti vysoké nároky, hasiči se denně školí, cvičí a trénují. Mimo to se věnují údržbě techniky a hasičské zbrojnice. Ve sboru dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou všichni členové pracují zdarma, bez nároku na mzdu a za to jim patří velký dík a uznání.

zdroj:  http://www.hasici-korna.szm.sk

 
Středa, 08. Prosinec 2021

Design by: LernVid.com